EPSO-G valdybai pirmininkaus G. Almantas


2019-04-01
  • Almantas.png

VILNIUS. Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės EPSO-G valdyba pirmininku išrinko nepriklausomą narį Gediminą Almantą. Jis 2014 – 2018 laikotarpiu vadovavo VĮ Lietuvos oro uostai,  yra VĮ „Oro navigacija“ nepriklausomas valdybos narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas. EPSO-G valdyboje G. Almantas dirba nuo 2016 metų.

„Per paskutinius kelerius metus EPSO-G grupė pasiekė didelę pažangą korporatyvinio valdymo srityje ir aukštą organizacinę brandą. Tai yra intensyvaus visos grupės darbuotojų, vadovybės ir kolegialių valdymo organų darbo rezultatas. Naujai išrinktai grupės valdybai tenka iššūkis užtikrinti strateginių projektų tęstinumą, veiklos tvarumą, bei suteikti grupei naujus impulsus, atsižvelgiant į kintančią veiklos aplinką, bei suinteresuotų šalių lūkesčius“ – sako G. Almantas.

Naują kadenciją pradėjusioje valdyboje taip pat dirba nepriklausomas narys, bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas Robertas Vyšniauskas, Energetikos ministerijos naftos ir dujų skyriaus vedėjas Dainius Bražiūnas ir elektros skyriaus patarėjas Gediminas Karalius. Trečiąjį nepriklausomą valdybos narį vienintelis EPSO-G  valdymo bendrovės akcininkas – Energetikos ministerija – planuoja išrinkti artimiausiu metu.  

EPSO-G valdyba naujai kadencijai išrinkta atsižvelgiant į vienintelio akcininko 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu atnaujintas Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires ir atitinkamai 2018 m. rugpjūčio 1 d. Juridinių asmenų registre registruotą bendrovės įstatų redakciją, kuri padidino valdybos atsakomybę suteikiant jai priežiūros funkciją.

Įgyvendinus šį korporatyvinio valdymo modelį, EPSO-G organizacinė ir valdymo struktūra tapo paprastesnė, efektyvesnė ir toliau atitinka aukščiausius valdysenos standartus.

Stebėsenos ir programų agentūros (SIPA) naujausiame  valstybės valdomų įmonių  gerojo valdymo indekse EPSO-G suteiktas aukščiausias A+ įvertinimas. 

Kviečiame susipažinti su EPSO-G valdybos darbo reglamentu

Kviečiame susipažinti su EPSO-G įstatais

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-02