EPSO-G 2016 m. veiklos rezultatus lėmė kryptinga veikla ir jungtys su kaimynais


2017-04-28
  • EPSO-G Flag Intranet.jpg

Valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė EPSO-G per 2016 m. uždirbo 39,1 mln. eurų grynojo pelno, kai 2015 m. pelnas siekė 12,2 mln. eurų. Geriausiam nuo grupės veiklos pradžios finansiniam rezultatui didžiausios įtakos turėjo išaugusios elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo pajamos, balansavimo paslaugų apimtys ir pradėtos eksploatuoti tarpvalstybinės jungtys, leidusios didinti konkurenciją ir likvidumą didmeninėje rinkoje.

Šį EPSO-G grupės veiklos rezultatą balandžio 28 d. patvirtino visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame taip pat buvo patvirtinta audituota konsoliduota 2016 m. finansinė ataskaita ir pritarta metiniam pranešimui. Auditą atliko ir bendrovės akcininkui jo išvadas pateikė UAB „PricewaterhouseCoopers“.

Kryptinga veikla

Pasak EPSO-G generalinio direktoriaus Rolando Zuko, 2016 m. visos tiesiogiai grupės patronuojamos bendrovės dirbo pelningai, o nuosavo kapitalo grąža akcininkui buvo didžiausia tarp valstybės valdomų energetikos įmonių. Didžiausia pernai uždirbto pelno dalis bus skirta įsipareigojimams valstybės valdomai bendrovei „Lietuvos energija“ už patronuojamos įmonės „Litgrid“ akcijas vykdyti.

„2016-ieji energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G buvo itin konstruktyvūs – auganti Lietuvos ekonomika didino energijos vartojimą. Lietuvos elektros tinklo jungtis su Švedija atvėrė kelią naujiems, pigesnės  elektros energijos srautams į Lietuvą ir į kaimynines šalis. Suskystintų dujų terminalas sukūrė realią konkurenciją ligi tol bene vieninteliam tiekėjui iš Rytų. Atvira biokuro prekybos platforma tapo svarbiausia vieta sąžiningai tiekėjų konkurencijai.

Visa tai turėjo teigiamos įtakos  EPSO-G įmonių grupės pajamoms ir finansiniam rezultatui, o svarbiausia – mažesnėms energijos kainoms ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių gyventojams ir verslui. Stabili grupei priklausančių įmonių finansinė padėtis leidžia mums aktyviai tęsti penkerių metų strategijoje numatytus darbus elektros sinchronizacijos, dujų infrastruktūros integracijos bei rinkų plėtros Baltijos, Šiaurės šalių ir Lenkijos kryptimis,“ – sako R. Zukas. 

Pajamos ir sąnaudos

2016 m. konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos siekė 234,5 mln. eurų, arba 50 proc. didesnės, palyginti su 2015 metais.

Pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginus su 2015 m., padidėjo 34,8 proc. iki 68 mln. eurų ir sudarė 29 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Augimą labiausiai lėmė didžiausias nuo 1992 m. suvartotas energijos kiekis - 10,47 teravatvalandžių (TWh), perdavimo tarifas bei pradėtos eksploatuoti elektros jungtys „NordBalt“ ir „LitPol Link“.

Gamtinių dujų perdavimo pajamos  sudarė 59,9 mln. eurų. Palyginti su 2015 m., jos išaugo 20,1 proc. ir sudarė 25,5 proc. visų grupės pajamų. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugą augo didžiąja dalimi diversifikavus dujų tiekimo šaltinius – dėl užsakytų perdavimo pajėgumų keliuose įleidimo į sistemą taškuose bei išaugusios trumpalaikių perdavimo pajėgumų paklausos.

Grupės sąnaudos per 2016 m. sudarė 189,6 mln. eurų, arba 49,4 mln. eurų daugiau palyginti su 2015 metais. Augimą labiausiai lėmė elektros energijos ir susijusių paslaugų veiklos sąnaudos dėl pradėtos naujų elektros jungčių su Švedija ir Lenkija eksploatacija bei padidėjusios nusidėvėjimo sąnaudos užbaigus dujų ir elektros infrastruktūros projektus.

Veiklos rezultatas

Audituotas konsoliduotas EPSO-G grupės 2016 m. pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė  90,5 mln. eurų. Palyginti su 2015 m., EBITDA padidėjo 61,7 procento. Grupės EBITDA marža padidėjo iki 38,6 procento. (2015 m. buvo 35,8 proc.).

Konsoliduotas EPSO-G grupės grynasis pelnas padidėjo iki 39,1 mln. eurų, palyginti su 12,2 mln. eurų grynojo pelno 2015-ais metais. Dėl to nuosavybės grąžos (angl. ROE)  rodiklis išaugo nuo 6,2 proc. 2015 m. iki 17,7 procentų.

Pagal Lietuvoje taikomą energijos perdavimo įkainių reguliavimo tvarką, didesnis nei reglamentuotas EPSO-G grupės įmonių pelnas leis sumažinti paslaugų kainų lygį gyventojams ir verslui 2018 metais.

2016 m. gruodžio 31 d. EPSO-G įmonių grupės turtas siekė 1 093,4 mln. eurų. Septyniose EPSO-G grupės įmonėse dirbo 1 078 darbuotojai.

 

 

Apie EPSO-G grupę

Valstybei priklausančią bendrovę EPSO-G, įsteigtą 2012 m. liepos 4 d., valdo valstybei atstovaujanti įgaliota institucija – Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija. EPSO-G įmonių grupę sudaro 7 bendrovės: patronuojanti bendrovė, trys dukterinės bendrovės ir trys paskesnio lygio dukterinės bendrovės. EPSO-G valdo 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ AB  akcijų, 96,6 proc. dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ akcijų. 2016 m. sausio mėn. iš „Litgrid“ įsigiję 67 proc. BALTPOOL UAB  akcijų, EPSO-G tapo tiesioginiu energijos išteklių biržos operatoriaus valdytoju. Neturėdama kontrolinio akcijų paketo, EPSO-G dalį akcijų valdo dar 4 bendrovėse.

Andrius Vilkancas
UAB „EPSO-G“ komunikacijos vadovas
Mob. +370 691 71315
andrius.vilkancas@epsog.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-28