EPSO-G: patvirtintas pelno paskirstymas


2018-04-27
  • EPSO-G Flag Intranet.jpg

VILNIUS. Penktadienį, balandžio 27 d. vykusiame metiniame susirinkime vienintelė valdymo bendrovės EPSO-G akcininkė Energetikos ministerija patvirtino auditorių patikrintą 2017 m. bendrovės ir konsoliduotąją finansinę veiklos ataskaitą, susipažino su metiniu pranešimu ir pritarė pelno paskirstymui.

Auditorių patikrinti EPSO-G veiklos rezultatai nuo anksčiau skelbtų preliminarių duomenų iš esmės nesiskiria – dėl pasikeitusių patronuojamos „Amber Grid“ bendrovės ilgalaikio materialiojo turto apskaitymo principų EPSO-G grupės veiklos rezultatas 2017 m. buvo 2,8 mln. eurų grynasis nuostolis. Jis yra 0,8 mln. eurų mažesnis, palyginti su anksčiau skelbtu preliminariu rezultatu (grynasis  nuostolis 3,6 mln. eurų).

Didžiausią įtaką grupės rezultatui turėjo patronuojamos bendrovės „Amber Grid“ ilgalaikio turto vertinimas. Jis atliktas atsižvelgiant į EPSO-G įmonių grupėje taikomus vienodus apskaitos principus ir užtikrinant, kad, kaip to reikalauja Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai,  grupės ilgalaikis turtas būtų apskaitomas tikrąja verte ir kuo labiau atitiktų reguliacinę apskaitą.

Be vienkartinės „Amber Grid“ turto perkainavimo įtakos apskaitoje, normalizuotas auditorių patikrintas 2017 m. EPSO-G veiklos rezultatas buvo 26,6 mln. eurų grynasis pelnas. Normalizuotas kapitalo grąžos rodiklis (angl. ROE) buvo 11,3 proc., t.y., 2,5 proc. punkto didesnis, palyginti su 8,8 proc. keliamu LR Vyriausybės tikslu.

Audituotos 2017 m. EPSO-G pajamos sudarė 224,8 mln. eurų, palyginti su 234,5 mln. eurų 2016 metais. Didžiausią įtaką EPSO-G 2017 m. pajamų dydžiui turėjo sumažinti elektros ir dujų vidutiniai perdavimo paslaugų tarifai sistemų vartotojams – atitinkamai 2,75 proc. ir 7,8 proc.

Dėl didėjančios energijos perdavimo paslaugų paklausos ir efektyvios grupės veiklos nuo 2018 m. sausio 1 d. EPSO-G grupės įmonių paslaugas Lietuvos vartotojams ir toliau yra teikiamos pigiau – vidutinė elektros energijos perdavimo kaina nuo metų pradžios mažėjo 7,9 proc. (iki 0,619 ct už kilovatvalandę), o vidutinė gamtinių dujų perdavimo kaina mažėjo 36,5 proc. (iki 1,13 eurų už megavatvalandę). Nuo 2017 m. gruodžio 11 d. 12,9 proc. iki 0,61 eurų už toną naftos ekvivalento sumažėjo ir biokuro prekybos įkainis energijos išteklių biržos dalyviams. Dėl to Lietuvos energijos perdavimo ir mainų sistemų vartotojai 2018 m. išleis apie 15 mln. eurų mažiau.

EPSO-G grupės sąnaudos 2017 m. sudarė 225,4 mln. eurų. Palyginti su 2016 m., apskaitoje jos atspindėtos kaip 18,9 proc. didesnės dėl 35,5 mln. eurų „Amber Grid“ ilgalaikio materialiojo turto perkainavimo. Be vienkartinio turto perkainojimo poveikio, konsoliduotos EPSO-G veiklos sąnaudos, palyginti su 2016 m.,  išliko tame pačiame lygyje.

Mokės dividendus, mažins skolos naštą

Kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, EPSO-G tiesiogiai į valstybės biudžetą mokės 682 tūkst. Eur dividendų (už 2016 m. mokėjo 508 tūkst. Eur). Didžiąją metų nepaskirstyto pelno dalį, kurią sudaro patronuojamų bendrovių mokėtini dividendai (27,2 mln. Eur.), EPSO-G skirs mažinti finansiniam įsipareigojimui valstybės valdomai įmonei „Lietuvos energija“ už patronuojamos bendrovės „Litgrid“ akcijas.

2017 m. EPSO-G  šiuos finansinius įsipareigojimus mažino reikšmingai greičiau nei tai buvo numatyta patvirtintame mokėjimų grafike  – 35,4 mln. eurų (iki 170 mln. eurų). Ruošiantis svarbių sinchronizacijos ir regiono energetikos rinkų integracijos darbams, subalansuota kapitalo struktūra EPSO-G yra itin svarbi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-27