Mažėjant paslaugų kainai ir didėjant jų paklausai EPSO-G pajamos auga


2018-08-22
  • Rezultatai H1.jpg

VILNIUS. Aktyviai tęsdama strateginių sinchronizacijos ir dujų rinkos integracijos projektų įgyvendinimo darbus,  valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė EPSO-G per pirmuosius šešis 2018 m. mėnesius uždirbo 118,9 mln. Eur pajamų. Tai  7,1 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Pasak EPSO-G generalinio direktoriaus Rolando Zuko, tam didžiausios įtakos turėjo didėjusi elektros energijos perdavimo paslaugų paklausa ir itin išaugusi sisteminių bei balansavimo paslaugų apimtis. Konsoliduotas grupės grynasis 8,6 mln. Eur pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, buvo 41,5 proc., arba  6,1 mln. Eur mažesnis dėl nuo metų pradžios reikšmingai sumažintų paslaugų kainų, o ši vertė atiteko Lietuvos perdavimo sistemų naudotojams.

„Pirmąjį šių metų pusmetį pasiekta esminė pažanga įgyvendinant šaliai svarbius strateginius projektus – pasirašytas politinis susitarimas dėl trijų Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais per Lenkiją įpareigoja mus aktyviai tęsti darbus valstybei tampant Europos energetikos sistemos dalimi. Pradėjome dujotiekio jungties su Lenkija statybos darbų ir vamzdyno pirkimus, o GET Baltic de facto virtus regionine dujų birža, apyvarta augo kiekvieną pirmojo pusmečio mėnesį. Naudą valstybei neša „Baltpool“ startavę šilumos aukcionai ir prekyba apvaliąją mediena, o sukurtas ir pradėtas skelbti medienos skiedrų kainų indeksas vos per kelis mėnesius tapo patikimu atskaitos tašku regiono biokuro rinkos dalyviams. Ne mažiau svarbu tai, kad antrus metus iš eilės mažinant kainą perdavimo sistemų naudotojams, augančios paslaugų apimtys leidžia mums efektyviau išnaudoti mūsų valdomą energetikos infrastruktūrą,“ – svarbiausius pirmojo pusmečio EPSO-G grupės veiklos aspektus komentavo R. Zukas.

Toliau augo energijos perdavimo paslaugų paklausa

Augant šalies ekonomikai, pirmąjį 2018 m. pusmetį buvo fiksuotas didžiausias nuo 1992 m. elektros vartojimas Lietuvoje. Didėjant energijos paklausai, aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams pirmąjį šių metų pusmetį buvo perduota 5 153 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. Tai 4,3 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.

Augimas buvo stebimas visuose ūkio sektoriuose, ypač transporto, kuris suvartojo 7,1 proc. daugiau elektros energijos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Žemės ūkio sektorius suvartojo 5,9 proc., pramonės įmonės - 2,3 proc.,  gyventojai  - 1,1 proc., o paslaugų sektorius – 5,4 proc. daugiau elektros energijos.

Teigiama tendencija vyravo ir gamtinių dujų sektoriuje – nors bendra suteiktų perdavimo paslaugų apimtis pirmąjį metų pusmetį Lietuvos vartotojams sumažėjo dėl mažesnio dujų vartojimo trąšų sektoriuje antrąjį metų ketvirtį, tai amortizavo išaugusi balansavimo paslaugų paklausa bei transportuojamų dujų kiekis į Baltijos šalių rinkas ir kitas kaimynines šalis.

Regioninei GET Baltic dujų rinkai įgaunant pagreitį į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemą buvo perduota 822 GWh gamtinių dujų (2017 m. I ketv. – 35 GWh). Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį per ataskaitinį laikotarpį transportuota 14 725 GWh gamtinių dujų (2017 m. I pusm. – 11 907 GWh).  Lietuvos vartotojams į dujų skirstymo ar tiesiogiai prijungtas vartotojų sistemas buvo transportuota 12 383 GWh gamtinių dujų, palyginti su 12 834 GWh tuo pačiu laikotarpiu pernai.

2018 m. pirmąjį pusmetį GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos apimtis sudarė 696 GWh. Tapus de facto regionine dujų prekybos platforma, prekybos apimtys GET Baltic biržoje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais, padidėjo daugiau nei 37 kartus.

2018 m. pirmąjį pusmetį „Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės įsigijo 183,8 tūkst. tne biokuro. Tai 4,6 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.

Pajamos ir sąnaudos

Per pirmuosius šešis 2018 m. mėnesius konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai,  padidėjo 7,1 proc. iki 118,9 mln. Eur, nežiūrint antrus metus iš eilės taikomų reikšmingai mažesnių paslaugų tarifų. Tam didžiausios įtakos turėjo išaugęs perduotos elektros ir gamtinių dujų kiekis sistemos vartotojams.

Faktinei elektros energijos perdavimo kainai nuo metų pradžios sumažėjus 6,8 proc., pajamos už šias paslaugas sumažėjo tik 2,7 proc. iki 33,0 mln. eurų ir sudarė 27,8 proc. visų grupės pajamų.  Perdavimo kainos mažėjimą dalinai kompensavo išaugęs perduotos elektros energijos kiekis. Bendrajam elektros perdavimo pajamų augimui didžiausios teigiamos įtakos turėjo pajamų už sistemines paslaugas augimas.

Pajamos už gamtinių dujų transportavimo paslaugas per pirmąjį 2018 m. pusmetį sudarė 22,8 mln. Eur arba 19,2 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Dėl nuo metų pradžios vidutiniškai 36,5 proc. pigesnio dujų transportavimo tarifo, pajamos iš šios veiklos srities, palyginti su  tuo pačiu laikotarpiu pernai, buvo 21,8 proc. mažesnės. Palankesnių kainų sistemos vartotojams poveikį pajamoms amortizavo didesnis suteiktų balansavimo paslaugų apimtis ir augant rinkos prekybai didesnis gamtinių dujų transportavimas į Latviją ir Estiją, taip pat ir Kaliningrado sritį.

Grupės veiklos sąnaudos per šešis 2018 m. mėnesius sudarė 107,7 mln. Eur, palyginti su 91,5 mln. Eur, tuo pačiu laikotarpiu pernai, nes dėl išaugusių paslaugų apimčių padidėjo energetinių išteklių ir susijusių paslaugų kaštai.

Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas – 61,1 mln. Eur (elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė 56,3 mln. Eur, gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos siekė 4,7 mln. Eur.) arba 56,7 proc. visų sąnaudų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 19,2 mln. Eur, darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos – 11,8 mln. Eur, remontų ir priežiūros sąnaudos – 3,4 mln. Eur, telekomunikacijų ir ITT sąnaudos – 1,1 mln. Eur, likusios sąnaudos sudarė – 11,0 mln. Eur.

Investicijos

Siekiant užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą energijos tiekimą Lietuvos gyventojams ir verslui, per pirmuosius šešis 2018 m. mėnesius EPSO-G grupės įmonės investavo daugiau. Investicijos į magistralinių dujotiekių bei skirstymo stočių rekonstrukciją, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo beveik 3 kartus ir sudarė 5,8 mln. Eur.

Investicijos į elektros perdavimo sistemą per pirmuosius šešis 2018 m. mėnesius siekė 9,1 mln. Eur, iš jų 38 proc. strateginių ir valstybei svarbių elektros energetikos projektų įgyvendinimui ir 62 proc. perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai.

Veiklos rezultatas

2018 m. šešių mėnesių EPSO-G įmonių grynasis pelnas buvo 8,6 mln. Eur, t. y. 41,5 proc. mažesnis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo uždirbta 14,7 mln. Eur grynojo pelno. Tam didžiausios įtakos turėjo nuo metų pradžios taikomi reikšmingai mažesni elektros ir dujų perdavimo paslaugų tarifai sistemų vartotojams.

Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per pirmuosius šešis 2018 m. mėnesius siekė 30,7 mln. Eur. EBITDA marža per 2018 m. pirmą pusmetį siekė 25,8 proc. (2017 m. pirmą pusmetį – 36,2 proc.).

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-23