EPSO-G rezultatus lėmė augusi energijos paklausa ir mažesni paslaugų tarifai sistemų naudotojams


2018-11-22
  • Infografikas 2018-III.jpg

VILNIUS. Įgyvendindama sinchronizacijos ir dujų rinkos integracijos darbus valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė EPSO-G per pirmuosius devynis 2018 m. mėnesius uždirbo 182,3 mln. eurų pajamų, t.y  10.9 proc. daugiau palyginti su 164,4 mln. eurų tuo pačiu laiku pernai. Tam didžiausios įtakos turėjo elektros energijos perdavimo paslaugų paklausa ir išaugusios balansavimo paslaugų apimtys.

Tuo pat laikotarpiu grynasis EPSO-G grupės pelnas sumažėjo nuo 19,6 iki 11,0 mln. eurų. Tam didžiausios įtakos turėjo nuo metų pradžios taikomi  reikšmingai mažesni elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo tarifai - atitinkamai 7,1 ir 36,5 procento.

„Elektros energijos, o tuo pačiu ir perdavimo paslaugų paklausa, viršijo bendrą šalies ūkio plėtros tempą. Didesnis transportuotų dujų kiekis į kaimynines šalis amortizavo mažesnę gamtinių dujų transportavimo paslaugų paklausą trąšų ir energetikos sektoriuose. Be to, itin padidėjo balansavimo paslaugų poreikis. Dėl to pajamų uždirbome daugiau, nežiūrint to, kad nuo metų pradžios sistemos naudotojams taikome mažesnius elektros ir dujų perdavimo tarifus bei biokuro prekybos įkainius.

Tuo pat metu strateginių sinchronizacijos, dujų ir biokuro rinkų integracijos bei plėtros darbuose esame pažengę toliau, nei kada nors iki šiol. Dėl itin aktyvaus ir koordinuoto darbo su Lenkijos, Latvijos ir Estijos parteriais esame pakviesti tapti Europos energetikos sistemos dalimi ir turime sutarimą, kaip tą darysime – per Lenkiją iki 2025 m. Dabar daug dėmesio skiriame atnaujinti šalies elektros perdavimo infrastruktūrą, parengiant ją sklandžiam ir patikimam darbui su kontinentine Europa.

Toliau vyksta parengiamieji dujotiekio su Lenkija statybos darbai, diegiame išmanius dujotiekio diagnostikos sprendimus, Jie leis taupant sąnaudas užtikrinti didesnį dujotiekio saugumą. Gamtinių birža įgauna vis didesnį regioninį svorį, o mūsų sukurta biokuro prekybos platforma jau naudojama keturiose šalyse,“ – svarbiausius trijų ketvirčių EPSO-G grupės veiklos aspektus komentavo bendrovės generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Energijos perdavimo paslaugų paklausa augo

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per devynis metų mėnesius buvo perduota 7 661 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. Tai 4,1 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Lietuvos statistikos departamento pirmojo įverčio duomenimis, šių metų sausį – rugsėjį, palyginti su devynių mėnesių  laikotarpiu prieš metus, šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) augo 3,4 proc.

Gamtinių dujų sektoriuje per pirmuosius devynis mėnesius suteiktų perdavimo paslaugų Lietuvoje apimtis trečiąjį metų ketvirtį sumažėjo 11,5 proc., tačiau 12,1 proc. išaugo transportuojamų dujų kiekis į kaimynines šalis.

Per pirmuosius devynis metų mėnesius Lietuvos vartotojams į dujų skirstymo ar tiesiogiai prijungtas vartotojų sistemas buvo transportuota 15 215 GWh gamtinių dujų, palyginti su 17 190 GWh tuo pačiu laikotarpiu pernai. Labiausiai tai lėmė vasarą sumažėjusi gamtinių dujų paklausa ir vartojimas trąšų ir energetikos sektoriuje.

Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį per ataskaitinį laikotarpį transportuota 20 379 GWh gamtinių dujų (2017 m. 9 mėn. – 18 083 GWh). Į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemą buvo perduota 2 155 GWh gamtinių dujų (2017 m. 9 mėn. – 2 021 GWh).

2018 m. trijų ketvirčių GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos apimtis sudarė 982 GWh. Tapus de facto regionine dujų prekybos platforma, prekybos apimtys GET Baltic biržoje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais, padidėjo beveik tris kartus.

Per devynis 2018 m. mėnesius „Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės įsigijo 325,4 tūkst. tne. biokuro. Tai 5,0 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.

Pajamos ir sąnaudos

Per pirmuosius devynis 2018 m. mėnesius konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai,  padidėjo 10,9 proc. iki 182,3 mln. Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo išaugęs perduotos elektros ir gamtinių dujų kiekis šalies ir kaimyninių šalių sistemos vartotojams ir balansavimo paslaugos.

Faktinei elektros energijos kainai sumažėjus 7,1 proc., pajamos už elektros energijos perdavimą sumažėjo 3,3 proc. iki 48,6 mln. eurų ir sudarė 26,7 proc. visų Grupės pajamų.  Perdavimo kainos mažėjimą iš dalies kompensavo didesnis perduotos elektros energijos kiekis.

Balansavimo (reguliavimo) elektros energijos pardavimo pajamos padidėjo 42,2 proc. iki 19,2 mln. Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo padidėjęs balansavimo energijos poreikis ir elektros jungčių su Švedija ir Lenkija paskirstytojo pralaidumo (t. y. suprekiauto elektros kiekio biržoje) užtikrinimo poreikis.

Pajamos už gamtinių dujų transportavimo paslaugas per pirmuosius tris 2018 m. ketvirčius sudarė 31,6 mln. Eur arba 17,3 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Dėl nuo metų pradžios 36,5 proc. pigesnio dujų transportavimo tarifo, pajamos iš šios veiklos srities, palyginti su  tuo pačiu laikotarpiu pernai, buvo 22,2 proc. mažesnės. Palankesnių kainų sistemos vartotojams poveikį amortizavo didesnis suteiktų paslaugų kiekis kaimyninėms šalims.

Grupės veiklos sąnaudos per pirmuosius devynis 2018 m. mėnesius išaugo 29,7 mln. Eur. iki 167,8 mln. Eur. Sąnaudų padidėjimą lėmė išaugusios sisteminių paslaugų ir energetinių išteklių kainos. Per pirmuosius devynis metų mėnesius šie kaštai sudarė 56,6 proc. visų sąnaudų. Kitos veiklos sąnaudos išliko 2017 m. lygyje.

Veiklos rezultatas

2018 m. devynių mėnesių EPSO-G įmonių grynasis pelnas buvo 11,0 mln. Eur, t. y. 44,0 proc. mažesnis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo uždirbta 19,6 mln. Eur grynojo pelno. Tam didžiausios įtakos turėjo nuo metų pradžios taikomi reikšmingai mažesni elektros ir dujų perdavimo paslaugų tarifai sistemų vartotojams.

Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per pirmuosius devynis 2018 m. mėnesius siekė 44,1 mln. Eur. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA sumažėjo 23,0 procento. EBITDA marža per 2018 m. tris ketvirčius siekė 24,2 proc. (2017 m. tris ketvirčius – 34,9 proc.).

Valdysena

Siekiant užtikrinti pasitikėjimą vykdomais strateginiais projektais ir itin daug dėmesio skiriant veiklos skaidrumui bei atskaitingumui, EPSO-G valdysenos kokybė pelnė aukščiausią įvertinimą  A+. Tai parodė naujausias valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdysenos praktikos indeksas, kurį skaičiuoja Stebėsenos ir programų agentūra (SIPA).

VVĮ gerojo valdymo indekso tikslas – įvertinti ir pamatuoti kaip VVĮ įgyvendina gerąsias valdymo praktikas, kurios apima pagrindines Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos (EBPO rekomendacijas, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančiu dokumentus.

SIPA gerojo valdymo indeksas yra plačiausiai visų VVĮ valdymo kokybę įvertinantis įrankis. Indeksą sudaro trys pagrindinės vertinimo dimensijos: skaidrumas, kolegialūs organai bei strateginis planavimas ir įgyvendinimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-22