Vertindama ir mažindama poveikį aplinkai „EPSO-G“ grupė bendradarbiaus su „Sweco Lietuva“


2021-10-12
  • daigas.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“, ilgalaikėje strategijoje užsibrėžusi tikslą dviem trečdaliais sumažinti savo veiklų poveikį aplinkai, bendradarbiaus su bendrove „Sweco Lietuva“. Viešąjį paslaugų pirkimą laimėjusi bendrovė atliks nepriklausomą šešių „EPSO-G“ grupės įmonių veiklų poveikio aplinkai vertinimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) inventorizaciją bei kiekvienai įmonei parengs emisijų ir kitokio poveikio aplinkai mažinimo priemonių planus.

„Išnaudodami partnerio ilgametę patirtį ir žinias parengsime ilgalaikius priemonių planus, kurių įgyvendinimas ekonomiškai naudingiausiu būdu iki 2030 metų padės sumažinti įmonių grupės poveikį aplinkai dviem trečdaliais. Mažindami poveikį aplinkai užtikrinsime sklandų Lietuvos perėjimą prie didelius kiekius atsinaujinančios energetikos išteklių integruojančios sistemos, įgalinsime energetikos sektoriaus dekarbonizaciją bei palengvinsime klimatui neutralios energijos mainus“, – teigė „EPSO-G“ vadovas Rolandas Zukas.

„Klimato kaitos suvaldymo srityje keliami ambicingi tikslai ne tik Europos Sąjungos, bet ir Lietuvos mastu. Tad reikšmingų pokyčių šioje srityje siekiančios įmonės privalo įsivertinti veiklos poveikį aplinkai bei suplanuoti konkrečius teigiamą pokytį kuriančius veiksmus. Esu tikras, kad mūsų sukaupta patirtis  padedant pramonės ir energetikos sektorių įmonėms mažinti poveikį aplinkai pasitarnaus ir ambicingų tikslų siekiančiai „EPSO-G“ grupei“, – sakė bendrovės „Sweco Lietuva“ prezidentas Artūras Abromavičius.

„EPSO-G“ skelbtame nepriklausomo vertintojo konkurse savo pasiūlymus pateikė keturios įmonės.  Geriausias pasiūlymas buvo atrinktas pagal ekonominio naudingumo kriterijus, vertinant įmonių bei jos pasiūlytų specialistų sukauptą patirtį poveikių aplinkai nustatymo bei mažinimo projektų srityse. Šešių „EPSO-G“ grupės įmonių su „Sweco Lietuva“ pasirašytos sutarties vertė yra 79,8 tūkst. eurų. Viešasis nepriklausomo vertintojo konkursas organizuotas taikant žaliųjų pirkimų kriterijus.

„EPSO-G“ grupės darnios veiklos principai buvo suformuoti 2017 metais nustatant gaires, kuriomis vadovaujantis kuriama ir plėtojama įmonių grupės verslo kultūra bei praktika. Remiantis jomis grupės įmonės jau yra pradėjusios diegti įvairias aplinką saugančias priemones. Pavyzdžiui, „Amber Grid“ įrengė saulės elementus, kurie gamina energiją dujų perdavimo tinklo poreikiams. Įgyvendinant dujotiekio jungties su Lenkija projektą GIPL, vamzdynas po Nerimi ir Nemunu buvo tiesiamas uždaru metodu giliai po dugnu, tokiu būdu išsaugant pakrančių miškus, nežalojant vandens augalijos ir gyvūnijos, išlaikant natūralią aplinką.

Energiją tinklo valdymo poreikiams gaminančias saulės elektrines rekonstruojamose transformatorių pastotėse įrenginėja ir „Litgrid“. Be to, Vilniuje ir Šiauliuose atnaujinamose transformatorių pastotėse bendrovė pradės naudoti inovatyvius jungtuvus bei matavimo transformatorius, nenaudojančius šiltnamio efektą sukeliančių sieros heksafluorido (SF6) dujų bei izoliacinės alyvos. Prieš keletą metų pradėtas kitas „Litgrid“ aplinkos taršos mažinimo projektas – rekonstruojant elektros pastotes iki šiol jose naudoti alyviniai įrenginiai keičiami moderniais dujiniais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-12