Lietuvos elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos projektas (2023)

  • JA5A0102.jpg

Informacija apie projektą:

Projekto vykdytojas: „Energy cells“

Projekto sutarties vertė: 109 mln. Eur

Lietuvos elektros energijos kaupimo įrenginių sistema yra būtina siekiant užtikrinti Lietuvos energetikos sistemos saugumą ir galimybę dirbti izoliuotu režimu. Momentinį izoliuoto darbo elektros energijos rezervą Lietuvai iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais (KET) užtikrinsianti energijos kaupiklių sistema po sinchronizacijos bus naudojama iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminamos energijos integracijai.

2021 m. liepos pabaigoje Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskyrė „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovę „Energy cells“ momentinį izoliuoto darbo elektros energijos rezervą Lietuvai turinčių užtikrinti kaupimo įrenginių operatore ir patikėjo jai valdyti elektros kaupimo įrenginių sistemą.

„Energy cells“ įrengs ir į Lietuvos energetikos sistemą integruos keturių energijos kaupiklių (baterijų) sistemą, kurių bendra suminė galia ir talpa sieks 200 megavatų (MW) ir 200 megavatvalandžių (MWh). Keturis po 50 MW galios ir 50 MWh talpos energijos kaupimo įrenginius „Energy cells“ įdiegs Vilniaus, Šiaulių, Alytaus ir Utenos transformatorių pastotėse. Tai yra didžiausias Baltijos šalyse ir vienas didžiausių tokio tipo projektų Europoje.

Didelės talpos energijos kaupiklių sistemą įrengs ir aptarnaus bendrovių „Siemens Energy“ ir „Fluence“ konsorciumas. Jungtinės veiklos pagrindu projektą įgyvendinančios bendrovės laimėjo „Energy cells“ skelbtą tarptautinį sistemos įrengimo paslaugų ir energijos kaupimo technologijų pirkimo konkursą.

Remiantis pasirašyta 109 mln. eurų vertės sutartimi „Siemens Energy“ ir „Fluence“ suprojektuos, pagamins ir prie elektros perdavimo sistemos prijungs energijos kaupimo įrenginių sistemą, taip pat 15 metų po sistemos įjungimo teiks garantines aptarnavimo ir priežiūros paslaugas.

 

Svarbiausi projekto etapai

2021 m. sausio mėn.

Įsteigta specialios paskirties 100 proc. EPSO-G valdoma dukterinė bendrovė „Energy cells“.

2021 m. sausio mėn.

Paskelbtas tarptautinis baterijų energijos kaupimo įrenginių sistemos projektavimo, gamybos, įrengimo Lietuvos EES darbų ir techninio aptarnavimo paslaugų pirkimo konkursas.

2021 m. liepos mėn.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskyrė „Energy cells“ momentinį elektros energijos rezervą Lietuvai turinčių užtikrinti kaupimo įrenginių operatore.

2021 m. spalio mėn.

„Energy cells“ pasirašė sutartį su pirkimą laimėjusiu „Siemens Energy“ ir „Fluence“ konsorciumu.

2021 m. lapkričio mėn.

Energijos kaupimo įrenginių sistemos projektavimo darbų pradžia.

2022 m. birželio mėn.

Energijos kaupimo įrenginių sistemos statybos darbų pradžia.

2022 m. III ketv.

Pradėti energijos kaupimo įrenginių sistemos testavimo darbai.

2023 m. 

Ketinama pradėti teikti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą.

 

Projekto naujienas rasite čia.

Svarbios nuorodos:

2021 m. liepos 28 d. NUTARIMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ SISTEMOS OPERATORIAUS PASKYRIMO

PROJEKTO TIKSLAI IR SVARBA:

  • Lietuvai planuojant 2025 metais prisijungti prie kontinentinės Europos tinklų sistemos (KET) ir atsijungti nuo BRELL (Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos) žiedo svarbu užsitikrinti galimybę dirbti izoliuotu režimu.
  • Energijos kaupimo įrenginių sistema užtikrins momentinį izoliuoto darbo elektros energijos rezervą ir iki sinchronizacijos su KET 2025 metais teiks izoliuoto darbo rezervo paslaugą.
  • Esant poreikiui, didelės talpos rezerviniai kaupikliai galią pradės tiekti nedelsiant - per 1 sekundę. Taip bus užtikrintas patikimas aktyviosios galios pateikimas į elektros tinklą iki bus paleisti kiti elektros gamybos šaltiniai. Šiuo metu IPS/UPS sistemoje veikiančios Lietuvos elektrinės energiją gali pradėti teikti per 15 minučių.
  • Po sinchronizacijos su KET sistema energijos kaupikliai galės saugoti ir prireikus į tinklą patiekti saulės arba vėjo jėgainių pagamintą elektrą. Lietuva siekia, kad jau 2030 metais šalyje būtų pagaminta 70 proc. suvartojamos elektros energijos, beveik pusė jos iš atsinaujinančių išteklių.
  • Naujieji energijos kaupimo įrenginiai naudos klimatui neutralias technologijas, o tai leis prisidėti prie šalies klimato kaitos mažinimo tikslų, nes sumažės perdavimo sistemos valdymui reikalingų konvencinius energijos šaltinius naudojančių generatorių paslaugų poreikis.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-26