LitPol Link išplėtimas (2023)

  • Picture1.jpg

Informacija apie projektą:

500 MW galios elektros perdavimo jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projektas „LitPol Link“, užbaigtas 2015 m. pabaigoje, pirmą kartą sujungė Baltijos valstybių ir Vakarų Europos elektros infrastruktūras. Elektros jungtis su Lenkija atveria galimybę sinchroniškai veikti su kitų Vakarų Europos valstybių energetikos sistemomis ir leidžia plėtoti bendrą Europos elektros rinką. Planuojama šią jungtį išplėsti iki 1000 MW ir pastatyti papildomus „back-to-back“ keitiklius Alytuje, siekiant sujungti ir suderinti skirtingais parametrais veikiančias Lietuvos ir Lenkijos elektros energetikos sroves. Projektą planuojama  įgyvendinti  iki 2020 m.

Projekto vykdytojas – LITGRID AB.

Daugiau informacijos apie projektą: www.litgrid.eu

PROJEKTO TIKSLAI IR SVARBA:

  • Jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos pajėgumo padidinimas iki 1000 MW svarbus siekiant Baltijos šalių veikimo sinchroniniu režimu su Kontinentinės Europos tinklais (KET);
  • Per 2016 m. PSE ir LITGRID AB atliks bendrą rinkos tyrimą dėl to, kada reikalinga sustiprinti perdavimo tinklų galią iki 1000 MW.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-12