Tikslai ir atskaitomybė

Darnios veiklos ataskaitos ir rezultatai

Įgyvendindama geriausias nefinansinės informacijos atskleidimo praktikas, už darnią veiklą suinteresuotoms šalims „EPSO-G“ grupė atsiskaito kasmet skelbdama darnumo ataskaitas, kurios parengtos vadovaujantis „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. Global Reporting Initiative, GRI) standarto pagrindiniu modeliu (angl. GRI Core).

Konsoliduotas metinis pranešimas (integruota darnumo ataskaita) 2023

Konsoliduotas metinis pranešimas (integruota darnumo ataskaita) 2022

Darnios veiklos ataskaita 2021

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2020

Darnumo pažangos ataskaita 

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ paskelbė audituotą Grupės darnumo pažangos ataskaitą už 2022 metus su parengta Nepriklausomo riboto užtikrinimo ataskaita. Ataskaitos auditą atliko įmonė „PricewaterhouseCoopers“. 

„EPSO-G“ grupės darnumo pažangos ataskaitą už 2022 metus

Klimato kaitos rizikų vertinimo ir valdymo ataskaita

„EPSO-G“ grupės klimato kaitos rizikų ir galimybių vertinimo ataskaita pagal „Su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės“ (angl. Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) rekomendacijas. 

2023 m. klimato kaitos rizikų vertinimo ir valdymo ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-10