Tikslai ir atskaitomybė

Reikšmingos darnumo temos

„EPSO-G“ atliko visų įmonių veiklai aktualių darnumo temų reikšmingumo vertinimą, įtraukiant suinteresuotas šalis. 2022 m. pradžioje įgyvendintoje apklausoje sudalyvavo 645 respondentai, tarp kurių buvo grupės įmonių darbuotojai, tiekėjai, klientai, verslo partneriai, vietos bendruomenės, asociacijos, profesinės sąjungos, Energetikos ministerija, investuotojai, grupės įmonių vadovai bei valdybos nariai.

2021 metais „EPSO-G“ valdybos patvirtintoje darnumo politikoje numatyta, jog grupė įsipareigoja reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per du metus, vykdyti aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių poveikių ir darnumo prioritetinių temų peržiūrą, atlikdama reikšmingumo analizę (angl. materiality assessment), užtikrindama suinteresuotų šalių įtraukimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-10