Tikslai ir atskaitomybė

Suinteresuotos šalys

Formuodama ir įgyvendinama darnaus vystymosi veiksmus, „EPSO-G“ siekia visapusiško suinteresuotų šalių įsitraukimo ir skatina skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su vartotojais, gamintojais ir tiekėjais, visuomene, savininku, darbuotojais, žiniasklaida bei kitomis suinteresuotomis šalimis.

Pagrindinės „EPSO-G“ veikla suinteresuotos šalys:

  • Klientai
  • Darbuotojai
  • Profesinės sąjungos
  • Akcininkai
  • Užsienio partneriai - energijos perdavimo ir biokuro biržos operatoriai
  • Nacionalinė reguliuojančioji institucija
  • Vietinės bendruomenės
  • Rangovai, paslaugų ir prekių tiekėjai
  • Nevyriausybinės organizacijos
  • Plačioji visuomenė ir žiniasklaida

Išsamus dialogo principų su kiekviena suinteresuota šalimi paaiškinimas pateikiamas šioje ataskaitoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-10