Tikslai ir atskaitomybė

Dialogas su interesų turėtojais

Įgyvendindamos veiklos strategijoje numatytus tikslus, EPSO-G grupės įmonių valdybos vertina ir siekia atsižvelgti į interesų turėtojų socialinius ir ekonominius interesus bei lūkesčius.

Kiekviena strateginės veiklos kryptis yra susijusi su vienu ar keliais Interesų turėtojais. Su interesą EPSO-G vykdoma veikla reiškiančiomis grupėmis ar pavieniais asmenimis yra palaikomi oficialūs, partnerystės ar konsultacinio pobūdžio kontaktai. Interesų turėtojams teikiama išsami su bendrovės veikla susijusi informacija išskyrus atvejus, kurie yra reglamentuoti EPSO-G neskelbtinos informacijos politikoje.

Grupės bendrovės ne rečiau kaip kartą per metus viešai pristato Interesų turėtojams – akcininkams ir socialiniams partneriams - finansinės ir nefinansinės veiklos ataskaitas.

Grupės bendrovės iš anksto informuoja vietos bendruomenes apie jų kaimynystėje vykdomus projektus. Įgyvendinimo metu, darbų laikas derinamas su gyventojais siekiant, kad būtų minimizuoti dėl vykdomų darbų jiems kylantys nepatogumai.

Siekdami įvertinti socialinio dialogo su interesų turėtojais kokybę,  EPSO-G užsakymu antrus metus iš eilės vykdoma  vidaus ir išorės interesų turėtojų apklausa. Remiantis jos išvadomis, įgyvendinami veiksmai, padedantys gerinti dialogo su interesų turėtojais kokybę.  

Kviečiame susipažinti su EPSO-G  dialogo su interesų turėtojais ataskaita 
 


Dialogo su interesų turėtojais ataskaita yra EPSO-G metinės veiklos ataskaitos sudėtinė dalis  

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-29