Tikslai ir atskaitomybė

INVESTUOTOJAMS

Darnumo pažangos ataskaita 

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ paskelbė audituotą Grupės darnumo pažangos ataskaitą už 2022 metus su parengta Nepriklausomo riboto užtikrinimo ataskaita. Ataskaitos auditą atliko įmonė „PricewaterhouseCoopers“. 

„EPSO-G“ grupės darnumo pažangos ataskaitą už 2022 metus


Obligacijų emisija

„EPSO-G“ 2022 metų birželį išplatino su darnumu susietų obligacijų emisiją, tokiu būdu pritraukdama 75 mln. eurų. Tai pirmoji su darnumu susieta obligacijų emisija Baltijos šalyse. Penkerių metų obligacijas su 3,117 proc. pajamingumu įsigijo instituciniai investuotojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos. Beveik trečdalį emisijos už 22,5 mln. eurų įsigijo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

Obligacijų emisijos prospektas

 


Kredito reitingas

Reitingų agentūra „Moody's Investors Service“, atlikusi kredito reitingo periodinę peržiūrą, patvirtino turėtą  Baa1 kredito reitingą su stabilia perspektyva.

Daugiau apie tai - „Moody's" ataskaitoje.

 


Su darnumu susieto finansavimo programa

„EPSO-G“ paskelbė ilgalaikę su darnumu susieto finansavimo programą (angl. Sustainability-linked finance framework), kuri yra pirmoji tokio pobūdžio Baltijos šalyse. Paskelbtoje ilgalaikėje su darnumu susieto finansavimo programoje numatyti grupei aktualūs ilgalaikiai darnumo rodikliai (angl. KPI – key performance indicators) bei darnumo tikslai (angl. SPT – sustainability performance targets). Pirmasis iš pastarųjų – iki 2030 metų 50 proc. sumažinti grupės įmonių veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį palyginus su 2019 m. lygiu. Antrasis tikslas susijęs su elektros perdavimo tinklo patikimumu – užtikrinti kuo mažesnį neperduotos energijos kiekio rodiklį, kuris neviršytų 136.25 MWh kiekio 2022-2026 metų laikotarpiu.

„EPSO-G“ taip pat įsipareigoja, kad pagal programą pritrauktos lėšos nebus panaudotos investicijoms į gamtinių dujų tinklo plėtrą ar modernizavimą.

„EPSO-G“ paskelbtai su darnumu susieto finansavimo programai nepriklausomą įvertinimą suteikė tarptautinis klimato ir aplinkosaugos tyrimų centras „CICERO Shades of Green“. Jis patvirtino, kad „EPSO-G“ programa atitinka tarptautinius su darnumu susijusių obligacijų ir paskolų principus. Pateiktame nepriklausomame vertinime „EPSO-G“ programoje numatyti darnumo siekiai įvardinti kaip ambicingi, palyginus su kitų analogiškų Europoje veikiančių įmonių išsikeltais darnumo tikslais. Šie tikslai taip pat įtvirtinti kaip didžiąja dalimi atliepiantys Paryžiaus susitarime nustatytus siekius, susijusius su poveikio klimato kaitai mažinimu.

Įgyvendindama veiklos strategiją, „EPSO-G“ nuo 2022 iki 2030 metų planuoja investuoti maždaug 1,6 mlrd. eurų. Planuojama, kad daugiau nei pusę investicijų į perdavimo infrastruktūrą sudarys Europos Sąjungos finansinės paramos bei kitos dotacijoms prilyginamos lėšos, o likusią dalį sudarys nuosavos ir skolintos lėšos.

„EPSO-G“ su darnumu susieto finansavimo programa.

„CICERO Shades of Green“ nepriklausomas programos vertinimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-29