Tikslai ir atskaitomybė

EPSO-G akcininko lūkesčių laiškas

Akcininko vardu Energetikos ministerijos lūkesčių laiškas parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 665 numatyta tvarka. Jame apibrėžti valstybės valdomai energijos perdavimo ir mainų EPSO-G įmonių grupei keliami tikslai, esminiai veiklos vertinimo rodikliai, atskaitomybė bei kitos akcininkui svarbios užduotys.

EPSO-G įmonių grupei keliami tikslai yra kildinami iš Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje įtvirtintų principų: konkurencingumo, patikimumo ir darnios plėtros.

EPSO-G akcininko lūkesčių laiškas

Akcininko lūkesčiai trumpai:

Regioninės veiklos vystymas ir strateginių projektų sėkmės užtikrinimas

Keliamas tikslas:

  • integruoti Lietuvos energijos perdavimo sistemas į Europos energetikos sistemas, plėsti rinkų geografiją ir sukurti prielaidas konkurencingoms energijos kainoms formuotis;
  • valdyti strateginius projektus, vystyti regioniniu lygiu patrauklius dujų ir biokuro biržų platformų, rinkos organizavimo modelius bei Baltijos šalių balansavimo paslaugų rinką elektros sektoriuje ir ją integruoti į Šiaurės šalių rinką.

Tvarus įmonių grupės augimas ir ilgalaikės naudos akcininkams užtikrinimas

Keliamas tikslas -  veiklas vykdyti efektyviai ir užtikrinti ilgalaikę naudą akcininkui:

  • nuosavybės grąža nustatoma atsižvelgiant į reguliacinę aplinką, numatančią, kad didesnė nei ribinė grąža bus skiriama mažinti perdavimo kainai vartotojams kitais metais;
  • užtikrinti stabilią finansinę veiklą bei subalansuotą kapitalo struktūrą, įvykdant įsipareigojimus „Lietuvos energijai“ už įgytas „Litgrid“ akcijas per įmanomai trumpiausią laikotarpį.

Efektyvi veikla

Keliamas tikslas - užtikrinti efektyvų ir geriausią korporatyvinio valdymo praktiką atitinkantį įmonių valdymą:

  • užtikrinti efektyvią įmonių grupės bendrovių organų atskaitomybės sistemą, optimizuoti visos grupės mastu reikalingų paslaugų teikimą ir jų vidaus procesų valdymą;
     
  • optimaliai paskirstyti išteklius, užtikrinti kokybišką procesų valdymą ir mažinti veiklos sąnaudas.

Kurianti ir pažangi organizacija

Keliamas tikslas - sukurti efektyvią, kompetentingą organizaciją, kurioje veikla grindžiama bendromis vertybėmis:

  • sutelkti grupės įmonių stiprybes, veikti sinchroniškai kaip grupė, kurianti darnią darbo aplinką;
  • siekti, kad grupės verslo kultūra skatintų darbuotojų įsitraukimą ir kryptingą veiklą, įmonės veiktų lanksčiai, o sprendimai būtų priimami greitai reaguojant į besikeičiančią situaciją.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-05