Tikslai ir atskaitomybė

Pagrindiniai EPSO-G grupės rodikliai
   


2020 m.

2019 m. 2018 m. 2017 m.
Pajamos mln. Eur 270,5 251,0 245,8 225,2
EBITDA mln. Eur 74,5 47,8 55,3 77,25
Normalizuotas grynasis pelnas* mln. Eur 40,1 11,4 14,4 26,9
Grynasis pelnas mln. Eur 40,1 11,4 -47,7 -2,8
Nuosavas kapitalas mln. Eur 233,1 194,0 183,9 236,2
Turtas mln. Eur 787,5 719,6 684,7 770,5
Išmokėti dividendai mln. Eur -- 0,77 0,75 0,68
Normalizuotas ROE proc. 18,8 6,0 6,8 11,3
Perduotos energijos kiekis TWh 35,2 33,8 32,8 34,0
Darbuotojų skaičius   1081 993 1005 101

* Eliminuojama vienkartinių veiksnių įtaka

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19