Tikslai atskaitomybė

Pagrindiniai EPSO-G grupės rodikliai
   


2018 m.

2017 m. 2016 m. 2015 m.
Pajamos mln. Eur 245,8 225,2 234,5 156,3
EBITDA mln. Eur 55,3 77,2 89,5 56,0
Normalizuotas grynasis pelnas* mln. Eur 14,4 26,9 34,9 12,2
Grynasis pelnas mln. Eur -47,7 -2,8 39,1 12,2
Nuosavas kapitalas mln. Eur 183,9 236,2 240,4 202,0
Turtas mln. Eur 684,7 770,5 835,8 1 152,1
Išmokėti dividendai mln. Eur 0,75 0,5 0,4 0,2
Normalizuotas ROE proc. 6,8 11,3 15,8 6,2
Perduotos energijos kiekis TWh 32,8 34,0 33,1 35,4
Darbuotojų skaičius   1005 1014 1071 1033

* Eliminuojama vienkartinių veiksnių įtaka

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-30