Tikslai atskaitomybė

Pagrindiniai EPSO-G grupės rodikliai
   


2017 m.

2016 m. 2015 m. 2014 m.
Pajamos mln. EUR 225,2 234,5 156,3 147,1
EBITDA mln. EUR 77,2 89,5 56,0 49,6
Normalizuotas grynasis pelnas* mln. EUR 26,9 34,9 12,2 10,3
Grynasis pelnas mln. EUR -2,8 39,1 12,2 -13,3
Nuosavas kapitalas mln. EUR 236,2 240,4 202,0 191,5
Turtas mln. EUR 770,5 835,8 1 152,1 901,1
Išmokėti dividendai mln. EUR 0,5 0,4 0,2 -
Normalizuotas ROE proc. 11,3% 15,8% 6,2% 4,9%
Perduotos energijos kiekis TWh 34,3 33,1 35,4 36,0
Darbuotojų skaičius   1014 1071 1033 1072

* Eliminuojama vienkartinių veiksnių įtaka

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-02