Tikslai ir atskaitomybė

Pagrindiniai EPSO-G grupės rodikliai
    2021 m. 2020 m. 2019 m. 2018 m.
Pajamos mln. Eur 362,6 270,5 251,0 245,8
EBITDA mln. Eur 79,6 74,5 47,8 55,3
Normalizuotas grynasis pelnas* mln. Eur 39,8 40,1 11,4 14,4
Grynasis pelnas mln. Eur 39,8 40,1 11,4 -47,7
Nuosavas kapitalas mln. Eur 271,6 233,1 194,0 183,9
Turtas mln. Eur 962,6 787,5 719,6 684,7
Išmokėti dividendai mln. Eur 0,85 0,78 0,77 0,75
Normalizuotas ROE proc. 15,8 18,8 6,0 6,8
Perduotos energijos kiekis TWh 35,1 35,2 33,8 32,8
Darbuotojų skaičius   1278 1081 993 1005

* Eliminuojama vienkartinių veiksnių įtaka

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-12