Tikslai atskaitomybė

Skaidrumo gairės

EPSO-G įmonių grupė laikosi 2010 m. liepos 14 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaidrumo gairės). Skaidrumo gairės privalomai yra taikomos UAB „EPSO-G“, nes UAB „EPSO-G“ yra valstybės valdoma įmonė, priskiriama didelių įmonių kategorijai, pagal tai kaip tai numato Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Siekiant Skaidrumo gairių laikymosi EPSO-G įmonių grupėje įgyvendinamo, grupės lygiu buvo patvirtinta  įmonių grupės veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika, kurioje detaliai atsižvelgiama į Skaidrumo gairėse keliamus reikalavimus ir nustatomas jų taikymo grupės bendrovėms.

 
Skaidrumo gairių įgyvendinimas yra iš esmės užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą metiniame pranešime, bei informacijos atskleidimą  interneto svetainėse, siekiant pateikti informaciją interesų turėtojams prieinamu bei suprantamu formatu.

Kviečiame susipažinti su struktūrizuota infromacija dėl skaidrumo gairių vykdymo


Skaidrumo gairių laikymosi ataskaita yra sudėtinė 2017 m. EPSO-G metinės atskaitomybės dalis

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-02