Tikslai ir atskaitomybė

Skaidrumo gairės

EPSO-G įmonių grupė laikosi 2010 m. liepos 14 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaidrumo gairės).

Skaidrumo gairės privalomai yra taikomos valstybės kapitalo EPSO-G valdymo bendrovei, nes tai yra valstybės valdoma įmonė (toliau – VVĮ).

Siekiant Skaidrumo gairių laikymosi EPSO-G įmonių grupėje,  yra patvirtinta ir galioja Veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika, kurioje, atsižvelgiant į Skaidrumo gairėse keliamus reikalavimus, nustatomas jų taikymas  patronuojamose bendrovėse.

Skaidrumo gairių įgyvendinimas yra iš esmės užtikrinamas prieinamu bei suprantamu būdu atskleidžiant interesų turėtojams finansinę ir nefinansinę informaciją apie valdymo bendrovės ir grupės veiklą metiniame pranešime bei grupę sudarančių įmonių interneto svetainėse.

Kviečiame susipažinti su struktūrizuota informacija dėl skaidrumo gairių vykdymo 2020 m.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika


Skaidrumo gairių laikymosi ataskaita yra EPSO-G metinės atskaitomybės dalis

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-12