Tikslai ir atskaitomybė

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita

EPSO-G grupės įmonės laikosi nuostatos, kad būdai, kuriais pasiekiamas rezultatas, yra svarbūs. Todėl, remiantis sukaupta gerąją šalies bei tarptautinių organizacijų patirtimi, siekia tobulinti verslo praktiką, diegti šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą ir taikyti gamtos išteklius tausojančias technologijas, žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas bei procesus. 

Planuodama veiklą EPSO-G įmonių grupė atsižvelgia į interesų turėtojų ekonominius ir socialinius lūkesčius, užtikrina skaidrų valdymą, plėtoja etiškus santykius rinkoje, diegia korupcijos prevencijos priemones ir prisideda kuriant gerą verslo klimatą šalyje.

Socialinės atsakomybės politika remiasi EPSO-G  įmonių grupės vizija, misija, vertybėmis bei penkerių metų strategijoje patvirtintomis veiklos kryptimis ir tikslais- regioninės veiklos vystymas ir strateginių projektų sėkmės užtikrinimas, efektyvi veikla, kurianti ir pažangi organizacija.

 

Kviečiame susipažinti su EPSO-G socialinės atsakomybės pažangos 2019 m. ataskaita

Kviečiame susipažinti su EPSO-G socialinės atsakomybės pažangos 2018 m. ataskaita 

Kviečiame susipažinti su EPSO-G socialinės atsakomybės politika


Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita yra sudėtinė EPSO-G metinės atskaitomybės dalis

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-08