Apie mus

Patronuojanti bendrovė

Valstybės valdomai UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų valdo Energetikos ministerija,  priklauso 96,6 proc. dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ ir 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ AB akcijų. UAB „EPSO-G“ taip pat valdo 67 proc. Lietuvos energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB akcijų, o dukterinė bendrovė AB „Amber Grid“ kontroliuoja 66 proc. Lietuvos gamtinių dujų biržos operatoriaus UAB „GET Baltic“ akcijų - minėti biržų operatoriai siekia tapti regioninėmis energijos išteklių prekybos platformomis.

UAB „EPSO-G“ korporatyvinio valdymo tikslai yra:

 • Nuosavybės teisės įgyvendinimas – akcijų valdymas, įgyvendinant valstybės turtines ir neturtines teises (balsavimas, valdymo organų skyrimas, veiklos priežiūra);
 • Perdavimo sistemos ir kitų įmonių strateginis valdymas – koordinuoti strateginių sprendimų priėmimą, įmonių vykdomus strateginius (viešuosius ir ilgalaikius LR interesus atitinkančius) projektus;
 • Įmonių veiklos efektyvinimas – ieškoti įmonių grupės sinergijų, optimizuoti veiklą, didinti įmonių vertę;
 • Skaidrumas - valstybės valdomų įmonių sėkmė bet kurioje pasaulio šalyje prasideda nuo skaidrumo. EPSO-G siekia perimti geriausią tarptautinę patirtį, kuri išdėstyta EBPO gairėse naujoms narėms, Jungtinių Tautų bei NASDAQ rekomendacijose.
 • 2012 m. liepos 4 d.

  Įsteigta valstybei priklausanti UAB “EPSO-G”, valdoma valstybei atstovaujančios įgaliotos institucijos – LR Energetikos ministerijos.

 • 2012 m. liepos mėn.

  UAB “EPSO-G” įsigijo 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB akcijų.

 • 2013 metais – 2014 m. pabaigoje

  UAB “EPSO-G” įsigijo 78,9 proc. dujų peradvimo sistemos operatoriaus AB “Amber Grid” akcijų. Viso šiuo metu bendrovė valdo 96,6 proc. Amber Grid akcijų.

 • 2015 m. rugsėjo 7 d.

  Patvirtintos visos EPSO-G įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės, kurios remiasi EBPO, JT ir kitų pripažintų tarptautinių organizacijų dokumentais.

 • 2015 m. gruodžio 17 d.

  Įregistruoti nauji UAB “EPSO-G” įstatai, atitinkantys korporatyvinio valdymo tikslus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-04