Apie mus

Atlygio ir skyrimo komitetas

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto narius ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui motyvuotu sprendimu skiria EPSO-G stebėtojų taryba iš jos atrinktų kandidatų. Atlygio ir skyrimo komiteto nario nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

Atlygio ir skyrimo komitetas sudarytas EPSO-G stebėtojų tarybos sprendimu į komitetą skiriant du narius iš stebėtojų tarybos, o trečiąjį pasirenkant viešos atrankos būdu.

Šiuo metu dirbančio EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto kadencijos pradžia – 2016 m. birželio 10 diena.

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto veiklos nuostatai

      

Viktorija Trimbel

Stebėtojų tarybos pirmininkė, nepriklausoma stebėtojų tarybos narė, Atlygio ir skyrimo komiteto pirmininkė

Ekonomistės išsilavinimą įgijusi V. Trimbel yra sukaupusi daugiau nei 22 metų profesinės patirties vadovaujant sudėtingiems strateginiams verslo ir investicijų projektams stambiose vietos ir tarptautinėse bendrovėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuose.  Ji yra  įtraukta į „Top-100 Women in Tech in Europe 2012“ sąrašą, apdovanota „Paul Harris Fellow“ ženklu už visuomeninę veiklą.V. Trimbel yra nepriklausoma VĮ Turto bankas valdybos narė.
Gyvenimo aprašymas

V.Trimbel EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

Inga Černiuk

Stebėtojų tarybos narė, Atlygio ir skyrimo komiteto narė

Susisiekimo ministerijos kanclerė I. Černiuk anksčiau yra dirbusi Energetikos ministerijos kanclere, įvairiose pozicijose Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, keliose privačiose įmonėse juriste. I. Černiuk yra baigusi Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetą, turi teisės magistro laipsnį. Per pastaruosius šešerius metus ji yra ėjusi UAB „Rytra“ ir UAB „NT Valdos“ valdybos pirmininkės, AB „Klaipėdos nafta“ ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdybos narės pareigas, buvo AB „LEO LT“ likvidatorė.
Gyvenimo aprašymas

I. Černiuk EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

Jolita Lauciuvienė

Nepriklausoma Atlygio ir skyrimo komiteto narė

Strategines personalo valdymo paslaugas teikiančios UAB „Personalo vertė verslui“ direktorė ir konsultantė Jolita Lauciuvienė yra sukaupusi daugiau nei 20 metų patirtį personalo valdymo srityje, įskaitant tarptautinių projektų inicijavimą ir įgyvendinimą. Ekonomistės ir psichologės išsilavinimą Vilniaus bei Lietuvos edukologijos universitetuose įgijusi J. Lauciuvienė yra dirbusi UAB „Masterfoods“ (šiuo metu „Mars Lietuva“) personalo ir administravimo vadove Baltijos ir Suomijos šalims, taip pat personalo ir efektyvumo vadove Centrinės Europos ir Skandinavijos šalims, „Lietuvos avialinijos“ (FlyLAL) Teisės ir administravimo departamento direktore. Per penkerius karjeros AB SEB Banke metus J. Lauciuvienė, eidama Personalo departamento direktorės bei projektų vadovės Baltijos šalims pareigas, buvo atsakinga už personalo valdymo sistemos kūrimą ir tobulinimą, kompetencijų modelio sukūrimą, tarptautinių personalų procesų ir sistemų diegimą.
Gyvenimo aprašymas

J. Lauciuvienė EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-24