„EPSO-G“ baigė obligacijų emisijos išleidimą, rengiasi jų listingavimui biržoje


2022-06-09
  • judesys.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ užbaigė pirmosios Baltijos šalyse su darnumu susietų obligacijų emisijos išleidimą, trečiadienį jas įsigiję instituciniai investuotojai pervedė lėšas už skolos vertybinius popierius. Lietuvos bankas antradienį patvirtino obligacijų emisijos prospektą ir jis buvo paskelbtas „EPSO-G“ internetiniame puslapyje.

Birželio viduryje „EPSO-G“ planuoja pradėti obligacijų listingavimą „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje.

Išplatinusi su darnumu susietas obligacijas, „EPSO-G“ imsis sparčiau integruoti gerąsias tarptautines darnumo praktikas į grupės įmonių veiklą. Planuojama parengti anglies dvideginio išskyrimo mažinimo planą, kuris apimtų tiek investicijas, tiek ir priemones, leisiančias sumažinti „EPSO-G“  grupės veikloje susidarančias pirmo ir antro lygmens CO2 emisijas, atsirandančias dėl gamtinių dujų nuotėkių bei technologinių nuostolių elektros perdavimo tinkle. Šis dokumentas bus ruošiamas atsižvelgiat į Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane iškeltus tikslus.

Kasmetinėse viešai skelbiamose darnios veiklos ataskaitose „EPSO-G“ atskleis informaciją apie priemones ir investicijas, kurių imtasi, siekiant, kad iki 2030 metų Lietuvoje būtų integruota iki 7 GW naujų atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų (AEI), tarp jų ir 700 MW jūrinio vėjo parko, kurį planuojama išvystyti iki 2027 metų pabaigos.

„EPSO-G“ taip pat kasmet atskleis kiek AEI prijungta prie energijos perdavimo tinklų Lietuvoje, koks iš AEI pagamintas energijos kiekis perduotas per metus. Įmonių grupė taip pat atskleis informaciją apie pirmo ir antro lygmens CO2 emisijų mažinimo pažangą bei priemones, kurios padėjo jos pasiekti. „EPSO-G“ taip pat atliks fizinių klimato poveikio ir klimato kaitos keliamų rizikų vertinimą bei jo pagrindu parengs prisitaikymo prie klimato kaitos rizikos mažinimo strategiją, apimančią elektros ir dujų perdavimo veiklas.

Penkerių metų obligacijas su 3,117 proc. pajamingumu įsigijo instituciniai investuotojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos. Beveik trečdalį 75 mln. eurų emisijos įsigijo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (European Bank for Reconstruction and Development).

Su darnumu susijusios obligacijos yra pastarųjų metų naujovė tarptautinėse obligacijų rinkose. Skolinimosi sąlygos platinant tokio tipo obligacijas priklauso ne tik nuo įmonės finansinio tvarumo, kurį rodo kredito reitingas, bet ir nuo jos išsikeltų darnumo tikslų aplinkosaugos, socialinėje ar valdysenos srityse.

Rengiantis obligacijų platinimui, reitingų agentūra „Moody's Investors Service“ suteikė „EPSO-G“ kredito reitingą Baa1 su stabilia perspektyva. „EPSO-G“ šiemet paskelbė ilgalaikę su darnumu susieto finansavimo programą (angl. Sustainability-linked finance framework), kurioje numatyti grupei aktualūs ilgalaikiai darnumo rodikliai bei darnumo tikslai. „EPSO-G“ taip pat įsipareigojo, kad pagal programą pritrauktos lėšos nebus panaudotos investicijoms į gamtinių dujų tinklo plėtrą ar modernizavimą.

Įgyvendindama veiklos strategiją „EPSO-G“ grupė nuo 2020 iki 2030 metų planuoja investuoti maždaug 1,6 mlrd. eurų. Numatoma, kad maždaug pusė visų būtinų investicijų bus finansuojama nuosavomis arba skolintomis lėšomis, daugiau nei trečdalį sudarys ES finansinė parama.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo bendrovė „EPSO-G“, penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool", „Energy cells", „Litgrid“ ir „Tetas" bei netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic". „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-09