Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

„EPSO-G“ siekia, kad vykdomi viešieji prekių ir paslaugų pirkimai vyktų skaidriai, užtikrintų dalyvių konkurenciją ir būtų efektyvūs. Dėl to vyksta konsultacijos su rinka, susipažįstama ir taikoma kitų perkančiųjų organizacijų bei priežiūros institucijų geroji praktika.

Politika: vykdydama viešuosius pirkimus „EPSO-G“ vadovaujasi skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais. Tai reglamentuoja „EPSO-G“ pirkimų politika.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G pirkimų politika


Vykdymas: pirkimus vykdo „EPSO-G“ vadovo paskirti pirkimų organizatoriai (mažos vertės pirkimus) ir viešųjų pirkimų komisija (supaprastintus ir tarptautinius pirkimus), kurią sudaro:

  • Pirkimų vadovė - Megana Margytė-Maksimiak
  • L.e.p. Grupės atitikties ir rizikų valdymo vadovas - Gintarė Janulytė-Kavaliauskienė
  • Pirkimų projektų vadovė - Neringa Paulauskaitė
  • Viešųjų pirkimų vyriausioji teisininkė - Alicija Radzivanienė

Interesų deklaracija: „EPSO-G“ pirkimų organizatoriai ir viešųjų pirkimų komisijos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Jos skelbiamos ČIA.


Siekiant užtikrinti didesnę ekonominę naudą, mažesnes veiklos sąnaudas ir galimų interesų konfliktų rizikos valdymą, „EPSO-G“ grupės įmonės vadovaujasi bendrų pirkimų rekomendacijomis dalį pirkimų vykdant kartu ir dalinasi žiniomis bei sukaupta gerąja patirtimi.

Rekomendacijos numato:

  • koordinuojamų pirkimų tikslus ir principus;
  • pirkimų koordinavimo procesą;
  • pagrindinius koordinuojamų pirkimų planavimo ir organizavimo etapus.

Kviečiame susipažinti su vykdomais pirkimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-06