Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

EPSO-G siekia, kad vykdomi viešieji prekių ir paslaugų pirkimai vyktų skaidriai, užtikrintų dalyvių konkurenciją ir būtų efektyvūs. Dėl to yra konsultuojamasi su rinka, susipažįstama ir taikoma kitų perkančiųjų organizacijų bei priežiūros institucijų geroji praktika.

Politika: vykdydama viešuosius pirkimus EPSO-G vadovaujasi skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais. Tai reglamentuoja EPSO-G pirkimų politika.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G pirkimų politika


Vykdymas: pirkimus vykdo EPSO-G generalinio direktoriaus paskirti pirkimų organizatoriai ( mažos vertės pirkimus) ir viešųjų pirkimų komisija (supaprastintus ir tarptautinius pirkimus), kurią sudaro:

  • Pirkimų vadovė                                                 Megana Margytė-Maksimiak,
  • Atitikties ir rizikų valdymo direktorius          Romas Zienka,
  • Pirkimų  projektų vadovė                                Neringa Paulauskaitė.

Interesų deklaracija: EPSO-G pirkimų organizatoriai ir viešųjų pirkimų komisijos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Jos skelbiamos ČIA.


Siekiant užtikrinti didesnę ekonominę naudą, mažesnes veiklos sąnaudas ir galimų interesų konfliktų rizikos valdymą, EPSO-G grupės įmonės vadovaujasi bendrų pirkimų rekomendacijomis dalį pirkimų vykdant kartu ir dalinasi žiniomis bei sukaupta gerąja patirtimi.

Rekomendacijos numato:

  • koordinuojamų pirkimų tikslus ir principus;
  • pirkimų koordinavimo procesą;
  • pagrindinius koordinuojamų pirkimų planavimo ir organizavimo etapus.

Šioje svetainėje kviečiame susipažinti su skelbiama informacija apie:

  • planuojamus vykdyti pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti pirkimų sutartis,
  • planuojamų vykdyti pirkimų techninių specifikacijų projektus,
  • informacija apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis.

Kviečiame susipažinti su vykdomais pirkimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-08