„EPSO-G“ grupė energetinei nepriklausomybei skyrė rekordines investicijas


2024-03-22
  • Depositphotos_235636208_XL.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ 2023 metų audituotas koreguotas grynasis pelnas sudarė 24 mln. eurų ir išliko stabilus, lyginant su 2022-aisiais, kuomet jis siekė 24,7 mln. eurų. Grupės investicijos į energetinę nepriklausomybę stiprinančius projektus buvo rekordinės ir siekė beveik 243 mln. eurų.

„Praėjusiais metais Grupės įmonės tęsė energetiniam saugumui reikšmingus darbus – intensyviai vykdytos investicijos į Grupės valdomą strateginę infrastruktūrą, sutarta dėl sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais datos – 2025 metų pirmąjį ketvirtį, nubrėžtos kryptys Lietuvos energetikos vizijai iki 2050 metų“, – veiklos rezultatus komentavo Mindaugas Keizeris, „EPSO-G“ vadovas.

Pasak M. Keizerio, Lietuvos energetika praėjusiais metais žymėjo ir istorinius įvykius – rekordiškai didėjo vietinės elektros generacija iš atsinaujinančių energijos išteklių, rudenį pradėjo veikti didžiausia – 200 MW – į elektros perdavimo tinklą integruota „Energy cells“ energijos kaupimo sistema Europoje, pradėta jūrinio vėjo energetikos plėtra, o „Amber Grid“ dujų perdavimo tinklu pradėjo tekėti pirmosios biodujos.

Koreguotas Grupės grynasis pelnas, lyginant su 2022 metais, nežymiai pakito nuo 24,7 mln. eurų iki 24 mln. eurų. „EPSO-G“ grupė dėl stabilių rezultatų, tvaraus pinigų srauto ir santykinai žemo skolos lygio toliau siekia sėkmingai išlaikyti tvirtą investicinį reitingą.

Grupės koreguota EBITDA, skaičiuojama įvertinus perdavimo operatorių rezultatų korekciją dėl laikinų reguliacinių skirtumų, eliminavus turto perkainojimo rezultatus bei kitą netipinį pelną arba nuostolius, siekė 59,2 mln. eurų, kuomet 2022 metais šis rodiklis buvo 63,6 mln. eurų. 

„EPSO-G“ grupės investicijos į infrastruktūrą sudarė 243 mln. eurų ir buvo 39 proc. didesnės nei 2022 metais. Grupės bendrovės „Litgrid“ investicijos siekė 165 mln. eurų, „Amber Grid“ – 36 mln. eurų, o „Energy cells“ – 33 mln. eurų.

„Litgrid“ aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per 2023 metus buvo perduota 9,5 teravatvalandės (TWh) elektros energijos – 6,5 proc. mažiau palyginti su 2022-aisiais. Elektros energijos vartojimas mažėjo dėl gyventojų ir verslo efektyvesnio vartojimo, prie skirstymo tinklo prijungtų atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančių vartotojų augimo.

„Amber Grid“ Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Lenkijos vartotojams transportavo 61,2 TWh gamtinių dujų, neskaitant tranzito į Karaliaučiaus sritį. Tai – beveik 4 proc. mažiau nei 2022 metais. Sumažėjusį gamtinių dujų vartojimą šalies viduje kompensavo perdavimas Latvijos kryptimi pasiekęs daugiau nei 19 TWh.

Energijos išteklių biržoje „Baltpool“ Lietuvos, Latvijos ir Estijos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės 2023 metais įsigijo 8,1 TWh biokuro arba beveik penktadaliu daugiau nei 2022 metais. Reikšmingą biokuro prekybos augimo dalį lėmė suaktyvėjimas Estijos ir Latvijos rinkose.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Metinis pranešimas (be nepriklausomo auditoriaus išvados)

Metinis pranešimas XHTML formatu

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-05