„EPSO-G“ grupės devynių mėnesių rezultatai: sparčiai augo investicijos į energetinę nepriklausomybę


2023-11-14
  • Linkedin.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ per pirmuosius devynis šių metų mėnesius projektams, kurie stiprina Lietuvos energetinę nepriklausomybę, skyrė 59 proc. daugiau investicijų. Šių metų sausį-rugsėjį, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, Grupės pajamos mažėjo 15 proc. iki 355,1 mln. eurų, tačiau dėl mažėjusių energijos kainų reikšmingai išaugo konsoliduotas grynasis pelnas, kuris sudarė 53,9 mln. eurų.

„Įmonių grupė tęsė reikšmingas investicijas į strateginę infrastruktūrą, stiprinančią šalies energetinę nepriklausomybę. Iš svarbių įvykių, užtikrinant energetinį saugumą, verta išskirti Baltijos šalių tinklo operatorių ir Vyriausybių vadovų sutarimą dėl sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais datos, pradėjusią veikti didžiausią į elektros perdavimo tinklą integruotą energijos kaupimo sistemą Europoje, Grupės veiksmus, Lietuvai siekiant tapti Europos žaliojo vandenilio tinklo dalimi“, – veiklos rezultatus komentavo Mindaugas Keizeris, „EPSO-G“ vadovas.

Pasak M. Keizerio, dar šiemet planuojame viešai pristatyti kartu su užsienio ir šalies ekspertais parengtą Lietuvos energetikos sektoriaus viziją iki 2050 metų, kurioje išryškintos transformacijos kryptys leis toliau stiprinti Lietuvos energetinį saugumą.

Konsoliduotas „EPSO-G“ grupės grynasis pelnas per devynis šių metų mėnesius siekė 53,9 mln. eurų, kuomet  atitinkamu laikotarpiu pernai Grupė patyrė 38,0 mln. eurų nuostolį. „EPSO-G“ grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) per pirmuosius devynis šių metų mėnesius siekė 78,2 mln. eurų, kuomet atitinkamu laikotarpiu pernai šis rodiklis buvo –16,4 mln. eurų. Pelningumo rodiklių pokytį lėmė susidarę laikini reguliaciniai skirtumai, o didžiausią teigiamą laikiną poveikį rezultatams turėjo mažesnės, nei numatyta reguliuojamose kainose, elektros perdavimo tinklo technologinės sąnaudos. 

Koreguota Grupės EBITDA, skaičiuojama įvertinus perdavimo operatorių rezultatų korekciją vėlesniais metais už ankstesnius laikotarpius, faktinių technologinių nuostolių skirtumą su nustatytu kainoje bei kitus faktorius, šiemet siekė 46,6 mln. eurų. Atitinkamai koreguotas Grupės grynasis pelnas šiemet siekė 17,9 mln. eurų.

„EPSO-G“ grupės investicijos įskaitant trečiųjų šalių lėšomis finansuotas investicijas per devynis šių metų mėnesius sudarė 140,1 mln. eurų ir buvo beveik 73 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2022 metais. Neskaitant iš trečiųjų šalių gauto turto, „EPSO-G“ grupės investicijos per devynis šių metų mėnesius sudarė 128,7 mln. eurų ir buvo 59 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2022 metais. Grupės įmonės „Amber Grid“ investicijos šiemet sudarė 27,8 mln. eurų, o „Litgrid“ – 104,6 mln. Eurų (neskaitant iš trečiųjų šalių gauto turto, investicijos sudarė 93,2 mln. Eur).

Į Lietuvą per devynis šių metų mėnesius buvo patiekta 28,8 teravatvalandžių (TWh) dujų, neskaitant dujų tranzito į Karaliaučiaus sritį. Tai beveik tiek pat, kaip ir pernai tuo pačiu metu, kai į Lietuvą buvo transportuota 29,6 TWh dujų. Vien į Latviją saugojimui Inčukalnio požeminėje saugykloje, kitų Baltijos šalių ir Suomijos poreikiams buvo perduota 16,6 TWh dujų – beveik 27 proc. daugiau nei tuo pačiu 2022 metų laikotarpiu.

Pagrindiniai elektros energijos perdavimo veiklos rodikliai išliko santykinai stabilūs. Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per sausį-rugsėjį buvo perduota 6,8 TWh elektros energijos – 10,7 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Per šių metų sausį-rugsėjį energijos išteklių biržoje „Baltpool“ Lietuvos ir užsienio centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės įsigijo 3,9 TWh biokuro. Tai 42 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2022 metais. 

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo bendrovė „EPSO-G“, penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „Litgrid“ ir „Tetas“. Įmonių grupėje rugsėjo 30 dieną dirbo 1 264 darbuotojai.

9 mėnesių konsoliduota ir bendrovės veiklos ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-05