„EPSO-G“ grupės pusmečio rezultatai: daugiau investicijų į Lietuvos energetinę nepriklausomybę, augo grynasis pelnas


2023-08-31
  • Depositphotos_235636208_XL.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ pirmąjį šių metų pusmetį skyrė beveik 49 proc. daugiau investicijų projektams, kurie stiprina Lietuvos energetinę nepriklausomybę. Pirmąjį šių metų pusmetį, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, Grupės pajamos mažėjo 4 proc. iki 221 mln. eurų, tačiau reikšmingai išaugo konsoliduotas grynasis pelnas, kuris sudarė 31,5 mln. eurų. 

„Pirmasis šių metų pusmetis išskirtinis dėl svarbių žingsnių stiprinant Lietuvos energetinę nepriklausomybę – pirmą kartą izoliuoto darbo bandymo metu šalies elektros sistema sėkmingai veikė visiškai savarankiškai, spartėjanti atsinaujinančios energetikos plėtra vietinės generacijos apimtis leido apimtis padidinti iki beveik 42 proc. elektros sistemos poreikio, finišo tiesiojoje baterijų parkai. Teigiamus Grupės finansinius rodiklius lėmė į prieškrizinį lygį grįžusios energijos išteklių kainos, taip pat kontrolinio dujų biržos „GET Baltic“ akcijų paketo pardavimas“, – sakė Mindaugas Keizeris, „EPSO-G“ vadovas.

Gegužę energijos birža „European Energy Exchange” AG (EEX) iš Grupės įmonės „Amber Grid“ įsigijo 66 proc. regioninės dujų biržos „GET Baltic“ akcijų. Sandorio vertė – 6,5 mln. eurų. EEX įsitraukimas prisidės prie geresnių paslaugų klientams ir visai rinkai kūrimo bei jos likvidumo. Likusius 34 proc. akcijų valdys „Amber Grid“, kuri ir toliau bus įsitraukus į tolesnį dujų verslo vystymą dinamiškame Baltijos jūros regione.  

Konsoliduotas Grupės grynasis pelnas pirmąjį šių metų pusmetį siekė 31,5 mln. eurų, kuomet  atitinkamu laikotarpiu pernai įmonių grupė patyrė 4,5 mln. eurų nuostolį. „EPSO-G“ grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) pirmąjį šių metų pusmetį siekė 44,2 mln. eurų – 3,2 karto didesnis palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2022 metais. Pelningumo rodiklių pokytį lėmė susidarę laikini reguliaciniai skirtumai, o didžiausią teigiamą laikiną poveikį rezultatams turėjo mažesnės nei numatyta reguliuojamose kainose elektros perdavimo tinklo technologinės sąnaudos. 

Koreguota grupės EBITDA, skaičiuojama įvertinus perdavimo operatorių rezultatų korekciją dėl laikinų reguliacinių skirtumų, siekė 31,5 mln. eurų. Pirmąjį 2022 metų pusmetį koreguota EBITDA buvo 33,6 mln. eurų. Atitinkamai koreguotas Grupės grynasis pelnas šių metų sausį–birželį siekė 11,5 mln. eurų, atitinkamu laikotarpiu 2022 metais jis sudarė 12,8 mln. eurų.

„EPSO-G“ grupės investicijos į infrastruktūrą per šešis šių metų mėnesius sudarė 79,6 mln. eurų ir buvo beveik 49 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2022 metais. Grupės bendrovės „Litgrid“ investicijos siekė 59,3 mln. eurų, „Amber Grid“ – 18,9 mln. eurų. Pasak M. Keizerio, Grupės investicijos į regiono energetinio saugumo projektus kuria grąžą – dėl išaugusių gamtinių dujų perdavimo srautų į ES šalis jau atsiperka investicijos į Lietuvos dujų infrastruktūrą, o investicijos į elektros tinklą artina patikimą sinchronizaciją ir įgalina tolesnę atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą.

„Litgrid“ aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per pirmąjį šių metų pusmetį buvo perduota 4,7 teravatvalandės (TWh) elektros energijos – 11 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Perduotas elektros energijos kiekis krito dėl sumažėjusio vartojimo ir prie skirstymo tinklo prijungtų atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančių vartotojų augimo. 

„Amber Grid“ pirmąjį 2023 metų pusmetį Lietuvos, Baltijos šalių, Suomijos ir Lenkijos vartotojams transportavo 18,5 TWh gamtinių dujų, neskaitant tranzito į Karaliaučiaus sritį. Tai – 2 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Sumažėjusį gamtinių dujų vartojimą šalies viduje kompensavo perdavimas Latvijos kryptimi, pasiekęs 10 TWh, kai 2022 metų atitinkamu laikotarpiu šis rodiklis sudarė 7,8 TWh.

Lietuvos, bendroje Latvijos ir Estijos ir Suomijos prekybos aikštelėse veikiančios dujų biržos „GET Baltic“, kurios kontrolinio akcijų paketo pardavimo sandoris užbaigtas šių metų gegužę, prekybos apimtys per šešis šių metų mėnesius sudarė 4,9 TWh ir augo 30 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Augimą lėmė nuosekliai didėjantis aktyvumas biržoje. 

Per pirmąjį 2023 metų pusmetį energijos išteklių biržoje „Baltpool“ Lietuvos bei užsienio centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės įsigijo 3,9 TWh biokuro. Tai 42 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2022 metais, kai buvo įsigyta 2,73 TWh biokuro. Vertinant, jog pirmo ketvirčio pabaigoje buvo fiksuojamas smukimas, antrasis ketvirtis pasižymėjo beveik dvigubu augimu – po brangaus sezono ateinančiam sezonui pradėjusios ruoštis šilumos gamybos įmonės aktyviai sudarinėjo sandorius, nes biokuro kaina beveik trečdaliu mažesnė nei prieš metus.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“, bendrovės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „Litgrid“ ir „Tetas“ bei asocijuota įmonė „GET Baltic“. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Įmonių grupėje birželio 30 dieną dirbo 1 264 darbuotojai.

2023 m. I pusmečio konsoliduota ir bendrovės veiklos ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-05