EPSO-G - lyderis skaidrumo kategorijoje


2019-11-27
  • Apdovanojimas 1 .jpg

VILNIUS. Itin daug dėmesio skiriant veiklos skaidrumui ir atskaitingumui, energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė EPSO-G pripažinta lyderiu skaidrumo kategorijoje, o valdysenos kokybė pelnė „A“ įvertinimą.Tai parodė naujausias 2018/2019 m. valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdysenos praktikos rodiklis, kurį skaičiuoja Valdymo koordinavimo centro Stebėsenos ir programų agentūra (SIPA).

SIPA gerojo valdymo indeksas yra plačiausiai VVĮ valdymo kokybę įvertinantis įrankis. Jį sudaro trys pagrindinės vertinimo dimensijos: skaidrumas, kolegialūs organai bei strateginis planavimas ir įgyvendinimas. Šiemet skaičiuojant indeksą pirmą kartą buvo vertinamos diegiamos korupcijos prevencijos praktikos valstybės valdomose įmonėse. Kiekviena iš trijų pagrindinių dimensijų yra vertinama pagal 240 kriterijų.

Pagal skaidrumo dimensiją EPSO-G pelnė aukščiausią „A+“ įvertinimą, identifikuojant tobulintinas sritis taikant darnumo praktiką ateityje.

Aukščiausias galimas įvertinimas „A+“ taip pat buvo skirtas už kolegialių organų darbą, jų narių atrankos procesą, kompetenciją ir įsitraukimą.

Strateginis planavimas, įgyvendinimas ir priežiūra įvertintas aukščiausiais balais, tačiau bendram trečiosios dimensijos vertinimui „A-“ įtakos turėjo dėl reguliatoriaus sprendimų apskaitytas turto vertės sumažėjimas bei dėl finansinės naštos mokėti „Ignitis“ už  „Litgrid“ akcijas aukštas EPSO-G skolintų lėšų lygis.

Kviečiame susipažinti su  "VVĮ  gerosios valdysenos indeksas" ataskaita.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-27