„EPSO-G“ paskelbė „Baltpool“ valdybos nario atranką


2024-03-21
  • AW3W5914AW3W5914.JPG

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ paskelbė Grupės įmonės „Baltpool“ pagrindinio akcininko nominuojamo valdybos nario atranką.

„Baltpool“ valdybą sudaro penki nariai, kurie renkami ketverių metų kadencijai. Dabartinės valdybos kadencija baigsis 2024 metų balandį.

Užtikrinant gerąją valdymo praktiką ir tinkamą atstovavimą akcininkams, „Baltpool“ valdybą sudaro du nepriklausomi valdybos nariai, du pagrindinio akcininko „EPSO-G“ nominuojami valdybos nariai ir vienas mažojo akcininko „KN Energies“ nominuojamas valdybos narys.

Naujoje „Baltpool“ valdyboje nepriklausomi valdybos nariai bus atsakingi už paslaugų vystymo ir tarptautinės plėtros sritis, akcininkų nominuoti nariai kuruos strateginio planavimo ir valdymo, finansų valdymo ir naujų veiklos krypčių vystymo sritis.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Valdybos nario atrankos skelbimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-05