„EPSO-G“ valdybos nariais paskirti R. Abazorius ir T. Daukantas


2022-05-09
  • epso-g.png

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ valdybos nariais buvo paskirti „Braitin“ fondų valdytojas ir bendrovės „Akmenės laisvosios ekonominės zonos valdymas“ vadovas Ramūnas Abazorius bei Energetikos ministerijos Teisės ir personalo grupės vadovas Tomas Daukantas. Abu naujieji valdybos nariai buvo paskirti po anksčiau šiemet skelbtų atrankų į nepriklausomo ir akcininko deleguojamo valdybos narių vietas.

2019 metų kovą ketverių metų kadenciją pradėjusioje penkių narių „EPSO-G“ valdyboje šiuo metu pareigas taip pat eina nepriklausomi nariai Robertas Vyšniauskas ir Gediminas Almantas bei akcininko deleguotas narys Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas Dainius Bražiūnas. Valdybos pirmininku šiemet buvo išrinktas nepriklausomas jos narys Robertas Vyšniauskas.

„EPSO-G“ valdybos prioritetais išlieka įmonių grupės stiprinimas plečiant jos veiklas bei atitinkamai koreguojant veiklos modelį ir nereguliuojamų veiklų plėtra, o artimiausiam laikotarpiui  – generalinio direktoriaus atranka“, - teigė „EPSO-G“ valdybos pirmininkas Robertas Vyšniauskas.

Ramūnas Abazorius yra patyręs finansų profesionalas, nuo 2020 metų dirbantis „Braitin“ fondų valdytoju ir vadovaujantis bendrovei „Akmenės laisvosios ekonominės zonos valdymas“. Iki tol jis dirbo „Vakarų medienos grupės“ finansų vadovu, banko „Luminor“ valdybos nariu ir Baltijos šalių finansų vadovu, banko „DnB NORD“ Kontrolės departamento vadovu. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete jis yra baigęs finansų magistro studijas.

R. Abazorius į nepriklausomo valdybos nario poziciją buvo atrinktas iš jos pasitraukus Tomui Tumėnui, kuris pernai gruodį pradėjo eiti finansų vadovo pareigas energetikos bendrovėje „Gren“ ir darbo „EPSO-G“ valdyboje nebegalėjo tęsti dėl Trečiojo Europos Sąjungos energetikos paketo – gamybos ir skirstymo veiklų atskyrimo – reikalavimų.

Iki tapdamas Energetikos ministerijos Teisės ir personalo grupės vadovu, T. Daukantas ėjo Švietimo ir mokslo ministerijos Teisės skyriaus vedėjo pareigas, dirbo šios ministerijos kancleriu. Jis taip pat yra buvęs Švietimo mainų ir paramos fondo Valdymo komiteto pirmininku, Europos socialinio fondo agentūros valdybos pirmininku. T. Daukantas Mykolo Romerio universitete yra apsigynęs teisės magistro laipsnį.

T. Daukantas buvo paskirtas į valdybos nario – valstybės tarnautojo vietą po to, kai iš jos pasitraukė Gediminas Karalius, tapęs „EPSO-G“ grupės įmonės „Litgrid“ valdybos nariu.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“, bendrovės „Amber Grid“, „Baltpool", „Energy cells", „Litgrid“ ir „Tetas" bei netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic". „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-17