Į „Amber Grid“ valdybą siūlomi trys nauji nariai


2024-04-26
  • AG biuras.jpg

Š. m. balandžio 30 d. vyksiančiame „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime bus balsuojama dėl naujų siūlomų bendrovės valdybos narių. Nepriklausomais „Amber Grid“ valdybos nariais iki kadencijos pabaigos siūlomi Peter Loof Health ir Alexander Feindt. Patronuojanti bendrovė „EPSO-G“ siūlo į valdybą išrinkti naują narį Darių Kašauską ir darbą valdyboje tęsti Paulių Butkų. Taip pat siūloma patvirtinti iki šiol valdybos nario pareigas ėjusio valstybės tarnautojo Karolio Švaikausko kandidatūrą.

Į nepriklausomus valdybos narius siūlomas Peter Loof Health turi sukaupęs patirties skaitmenizavimo ir energetikos pramonėje viešajame ir privačiame sektoriuose. Jis užėmė pagrindines strategijos, finansų ir skaitmeninių technologijų pareigas Danijos energetikos bendrovėje „Ørsted“ (buvusi DONG Energy). Šiuo metu jis vadovauja strateginei automatizavimo programai įmonėje „Falck“, kuri yra pasaulinė sveikatos priežiūros ir skubios pagalbos paslaugų teikėja.

„Siekiant Lietuvos energetikos pertvarkos, noriu pasiūlyti pritaikyti Danijos energetikos sektoriuje įgytą patirtį verslo transformavime ir skaitmenizavime. Mano vizija – padėti „Amber Grid“ tapti pripažinta inovatyvia ir aplinką tausojančia dujų infrastruktūros įmone, jungiančia vartotojus ir dujų tiekėjus bei padedančią  formuoti Europos energetikos ateitį“, – sako Peter Loof Health .

Taip pat į nepriklausimus valdybos narius siūlomas Alexander Feindt turi sukaupęs ilgametę tarptautinę patirtį energetikos, atsinaujinančių energijos išteklių, dujų, laivininkystės ir transporto srityse. Jis yra dirbęs tarptautinėse bendrovėse „Shell“, „MAN Energy Solution“, ėjo valdybos pirmininko pareigas Vokietijos „Maritime LNG Plattform“ ir dirbo Atsinaujinančių ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių degalų pramonės aljanso (Renewable and Low-Carbon Fuels Industry Alliance) valdybos pirmininko pareigose.

„Kaip siūlomas „Amber Grid“ valdybos narys, sieksiu integruoti atsinaujinančios energijos, pvz. vandenilio, sprendimus, stiprinant Lietuvos energetinį saugumą ir tvarumą. Mano tikslas – padėti organizuoti verslą taip, kad jis prisitaikytų prie besikeičiančios pramonės aplinkos, užtikrinant įmonės lyderystę“, – sako Alexander Feindt.

Į „Amber Grid“ valdybą siūlomas „EPSO-G“ nominuotas „EPSO-G“ grupės finansų ir veiklos planavimo vadovas Darius Kašauskas. Taip pat į įmonės valdybą nominuoti du ankstesnės valdybos nariai - „EPSO-G“ grupės plėtros ir inovacijų vadovas Paulius Butkus ir  Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas Karolis Švaikauskas.

Iš viso „Amber Grid“ valdybą sudarys 5 nariai, renkami 4 metų kadencijai: du patronuojančios bendrovės „EPSO-G“ deleguoti nariai, du nepriklausomi valdybos nariai ir vienas valstybės tarnautojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-26