"Litgrid" AB generalinis direktorius D. Virbickas tapo Europos Komisijos ekspertų grupės nariu


2016-09-13
  • Liudas Masys_Litgrid SVC 4 - Small.JPG

Daivis Virbickas, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ generalinis direktorius, tapo Europos Komisijos  ekspertų grupės nariu. Ekspertų grupė, sudaryta iš Europoje pripažintų elektros rinkos ir energetikos sektoriaus ekspertų, mokslininkų, nevyriausybinių organizacijų atstovų, patarinės Komisijai Europos elektros infrastruktūros sujungimo klausimais.

Ekspertų grupę sudarys 15 specialistų iš Europos reguliuotojų asociacijos ACER, Perdavimo sistemų operatorių asociacijų elektrai ir dujoms, ENTSO-E ir ENTSO-G, Europos pramonės įmonių asociacijų, mokslo tyrimų organizacijų, besispecializuojančių elektros sektoriuje, taip pat individualių ekspertų, kurie asmeniškai pakviesti dėl jų sukauptos patirties ir pripažintos kompetencijos.

Ekspertai teiks Komisijai patarimus dėl techninių sprendimų ir metodikų, kurios turėtų padėti įgyvendinti Europos Sąjungos šalių narių  elektros tinklų sujungimo tikslus, įvertinant būsimų kaštų ir naudų, kurias sukurtų komercinių elektros mainų galimybės tarp sujungiamų regionų, santykį. Ekspertų grupė taip pat siūlys Komisijai sprendimus, kaip stiprinti silpniausias regioninių tinklų vietas, ypatingas dėmesys bus skiriamas projektų finansavimo ar leidimų gavimo procedūrų  klausimams.
2016 m. kovo 9 d. Komisija nusprendė suburti Ekspertų grupę siekiant paskatinti Europos elektros jungčių projektus, kad 2020 metais bendras Europos elektros jungčių pralaidumas sudarytų ne mažiau kaip 10 proc. Europos Sąjungos šalyse per metus pagaminamo elektros kiekio, o iki 2030 m. europinių jungčių pralaidumas būtų padidintas iki 15 proc. Ekspertų grupė patarinės Komisijai, kokias priemones būtų veiksminga inicijuoti siekiant efektyviau įgyvendinti EK Bendrojo intereso projektus (angl. Projects of Common Interest) įvairiose Europos Sąjungos šalyse.

Kontrolinis "Litgrid" AB akcijų paketas priklauso "EPSO-G", taip pat valdančiai gamtinių dujų perdavimo sstemos operatoriaus AB "Amber Grid" ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB "Baltpool" kontrolinius akcijų paketus.

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-13