ES skyrė paramą Baltijos šalių sinchronizacijos ir Lietuvos dujų jungties su Latvija projektams


2019-10-07
  • ES 2.jpg

BRIUSELIS. Europos Sąjungos (ES) valstybės narės spalio 2 d. pritarė Europos Komisijos (EK) pasiūlymui skirti 556 mln. eurų finansavimą ES Bendro intereso projektų sąrašo projektams iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP). Lietuvos trims projektas skirta beveik 15 mln. eurų.  

Iš viso finansavimui atrinkti tik 8 projektai – 6 elektros ir 2 dujų sektoriuose. Vienintelė Lietuva gaus finansavimą visoms pateiktoms paraiškoms – net trims projektams. Du iš jų įgyvendina EPSO-G grupės įmonės.

Iš EITP 10 mln. eurų parama skirta naujo jūrinio kabelio tarp Lietuvos ir Lenkijos „Harmony Link“ parengiamiesiems darbams - jungties per Baltijos jūrą galimybių studijai. Šį projektą, kartu su Lenkijos partneriais, įgyvendina EPSO-G grupės įmonė "Litgrid". 

„Ši parama leidžia toliau sėkmingai ir sparčiai judėti į priekį su jūrinės jungties „Harmony Link“  projektu, kuris yra vienas iš svarbiausių Baltijos šalių elektros energetikos sistemos sinchronizacijos dalių. Kartu tai dar kartą patvirtina, kad EK ir visos ES šalys toliau nuosekliai remia mūsų siekį tapti saugaus ir patikimo Europos elektros tinklo dalimi“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. 

2020 m. EK finansuoti planuojama teikti kabelio tiesimo darbų projektas, kuriam tikimasi gauti 75 proc.  projekto vertės paramos. Pirmajam Baltijos šalių sinchronizacijos darbų etapui šiemet jau užsitikrinta 323 mln. eurų parama, iš kurios 125 mln. eurų skirti Lietuvos elektros energetikos sistemai stiprinti.  

Iš EITP taip pat skirta 4,88 mln. eurų parama Lietuvos-Latvijos dujotiekio plėtros  darbams. Šį projektą, kartu su Latvijos partneriais, įgyvendina EPSO-G grupės įmonė "Amber Grid".   

Padidinus dujų perdavimo pajėgumus tarp Lietuvos ir Latvijos, bus sudarytos geresnės sąlygos rinkai naudotis Klaipėdos SGD terminalu, Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla, o nuo 2022 m. ir GIPL jungtimi.

Projekto metu Lietuvos pusėje numatoma padidinti Kiemėnų dujų apskaitos stoties pajėgumus ir pertvarkyti dujotiekį prie Panevėžio kompresorių stoties, o Latvijoje – vykdyti darbus pertvarkant magistralinį dujotiekį, kad būtų galima padidinti maksimalų darbinį slėgį nuo 40 iki 50 barų. Investicijos padidins dujų jungties pajėgumus iki 130,47 GWh per parą Latvijos kryptimi (dabar yra 67,6 GWh per parą) ir iki 119,5 GWh per parą Lietuvos kryptimi (dabar yra 65,1 GWh per parą).

Tai jau trečias kartu su  dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektu ir dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos GIPL projektu Lietuvos įgyvendinamas dujų sektoriaus europinės svarbos projektas, kuris gavo EITP paramą.

Iš EITP 205 tūkst. eurų taip pat bu skirta Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) pajėgumų išplėtimo tyrimams.

Iš viso 2014-2020 m. ES daugiametėje finansinėje perspektyvoje energetikos infrastruktūrai paremti iš EITP numatytas 5,35 mlrd. eurų biudžetas. Į šią paramą gali pretenduoti projektai, įtraukti į Bendro intereso projektų sąrašą, kuris tvirtinamas kas dvejus metus. 2021-2027 m. daugiametėje ES finansinėje perspektyvoje EK pasiūlė iš EITP energetikai skirti 8,7 mlrd. eurų. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-07