Vyksta nepriklausomų narių atranka į UAB „EPSO-G“ valdybą


2018-10-15
  • EPSO-G Flag Intranet.jpg

ATNAUJINTA: papildyta informacija apie atrankos procedūrą vykdančią agentūrą „AIMS International Lietuva" ir nurodyti atsakingo darbuotojo kontaktai.

VILNIUS. Energetikos ministerija skelbia trijų nepriklausomų narių atranką į valstybės valdomos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ valdybą. Valdybos atranka vykdoma pagal 2015 m. birželio 17 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 631 patvirtintą Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą.

Atranka vykdoma atsižvelgiant į naują bendrovės įstatų redakciją, atspindinčią Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus. Remiantis jais, EPSO-G valdymo bendrovės valdyba yra sustiprinta suteikiant jai priežiūros funkcijas, taip padidinant valdybos narių atsakomybę už įmonių vykdomų strateginių projektų ir akcininkų keliamų veiklos tikslų įgyvendinimą.

Taikant šį Šiaurės Europos šalyse (Suomija, Švedija, Norvegija, Danija) dažniausiai naudojamą korporatyvinio valdymo modelį, EPSO-G grupės įmonių organizacinė ir valdymo struktūra taps efektyvesnė ir toliau atitiks aukštą atskaitingumo bei gerosios valdysenos praktiką.

Laikantis gerosios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valdysenos praktikos, šiuo metu valdyboje yra šie nepriklausomi nariai: Rytis Ambrazevičius, asociacijos „Baltic Institute of Corporate Governance“ prezidentas, Valdas Vitkauskas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko vyresnysis bankininkas bei Gediminas Almantas, VĮ „Oro navigacija“ ir tarptautinės oro uostų tarybos „ACI Europe“ valdybų narys. Valdyboje taip pat pareigas eina Energetikos ministerijos naftos ir dujų skyriaus vedėjas Dainius Bražiūnas ir elektros skyriaus vedėjo pavaduotojas Gediminas Karalius.

Stebėsenos ir programų agentūros (SIPA) paskelbtame naujausiame 2017 m. valstybės valdomų įmonių  VVĮ gerojo valdymo indekse EPSO-G suteiktas aukščiausias A+ įvertinimas.

Kviečiame susipažinti su bendrovių ir įmonių grupės korporatyvinio valdymo struktūra, valdybų sudėtimi, atsakomybe, pretendentams keliamais kompetencijos reikalavimais ir atrankos tvarka:

Kviečiame kandidatus pateikti paraiškas iki 2018-11-05 (imtinai).

Dokumentus prašome siųsti el. paštu: atranka@epsog.lt, nurodant „Atranka į „EPSO-G“ UAB valdybą“

Atrankos procedūras atliks agentūra – AIMS International Lietuva, UAB (kodas: 300568098, adresas S. Daukanto a. 2, LT-01122 Vilnius, tel. +370 5 2030888, el. p. aims@aims.lt).

Agentūros kontaktinis asmuo – Šarūnas Dyburis (tel. +370 616 72727, el. p. sarunas.dyburis@aims.lt). 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-22