Lietuvos - Švedijos elektros jungtis NordBalt (2015)

 • Lietuvos - Švedijos elektros jungtis Nord Balt
  Lietuvos - Švedijos elektros jungtis Nord Balt - Tomas Pikturna

Informacija apie projektą:

„NordBalt“ elektros tiltas tarp Lietuvos ir Švedijos  – tai alternatyvi elektros importo ir eksporto jungtis, padedanti išvengti priklausymo nuo vienintelio elektros tiekėjo Rytuose ir atvėrusi kelią pirkti elektros energiją iš hidroresursais turtingų Šiaurės Europos šalių.

 • jungties ilgis – apie 450 km.;
 • jungties galia - iki 700 MW. Tai prilygsta maždaug pusei Lietuvos vartotojų elektros poreikių nešaltą žiemos dieną;
 • prijungimo vieta Lietuvoje – Klaipėdos 330 kV pastotė;
 • prijungimo vieta Švedijoje – Nybro 400 kV pastotė;
 • projekto vertė – 550 mln. Eur;
 • oficiali eksploatacijos pradžia – 2016 vasaris;
 • numatoma jungties naudojimo trukmė: 30 metų;
 • projektą įgyvendino Lietuvos ir Švedijos elektros perdavimo sistemos operatoriai „Litgrid“ ir „Svenska Kraftnät“.
 • Daugiau informacijos apie projektą: www.litgrid.eu

PROJEKTO TIKSLAI IR SVARBA:

 • Ši jungtis yra būtina sąlyga kurtis bendrai Baltijos valstybių ir Skandinavijos elektros rinkai. Elektros tiltas Lietuvai sudaro sąlygas pirkti elektros energiją iš plačiai hidroenergetiką išvysčiusių turtingų Šiaurės Europos šalių;
 • Tai alternatyvus importo – eksporto kanalas, kartu su kita tarptautine jungtimi tarp Lietuvos ir Lenkijos LitPol Link padedantis išvengti priklausomybės nuo vienintelio elektros tiekėjo Rytuose.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-06