Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais (2025)

 • Sinchronizacija su Europos tinklais
  Sinchronizacija su Europos tinklais - Andrius Ufartas

Informacija apie projektą:

Istoriškai Lietuvos elektros energetikos sistema veikia sinchroniškai su IPS/UPS sistema,  kuri jungia Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos (BRELL) sistemas. Baltijos šalių elektros energetikos sistemos dažnį centralizuotai valdo ir koordinuoja dispečerinė Maskvoje.

Dėl to, būdamos Europos Sąjungos narėmis, Lietuva, Latvija ir Estija siekia sujungti šalių elektros sistemas ir dirbti vienu dažniu su kontinentinės Europos tinklais, tapti savarankiška decentralizuotos Europos elektros sistemos dalimi ir pereiti prie skaidrių ir prognozuojamų elektros perdavimo sistemos valdymo standartų.

Šiuo metu yra: 

 • pasiektas Europos Komisjos, Lenkijos ir trijų Baltijos šalių politinis susitarimas dėl sinchronizacijos su kontinentine Europa scenarijaus ir įgyvendinimo termino;
 • perdavimo sistemų sinchroninis darbas vyks per esamą dvigrandę 400kV AC liniją „LitPol Link" bei naują jūrinę HVDC jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos;
 • Europos Sąjunga skyrė maksimalų galimą finansavimą pirmajam sinchronizacijos darbų etapui ir didžiausiem antrojo etapo projektams;
 • pasirašyta prisijungimo sutartis pagal patvirtintas technines prisijungimo sąlygas. Jas įgyvendinus Lietuva, Latvija ir Estija dirbs vienu dažniu su Europos elektros perdavimo sistema.

Numatoma sinchronizacijos projekto įgyvendinimo data - 2025 m.

Preliminari Baltijos šalių ir kontinentinės Europos elektros sistemų integracijos projekto vertė – iki 1,6 mlrd. eurų. 

Projekto vykdytojas – LITGRID AB.

Daugiau informacijos apie projektą: LITGRID AB

PROJEKTO TIKSLAI IR SVARBA:

Sinchroniškas darbas su kontinentinės Europos tinklais užtikrins:

 • energetikos sistemų patikimą darbą ir saugų elektros perdavimą;
 • tarpusavyje derinamus veiksmus prižiūrint įrenginius ir planuojant tinklo plėtrą;
 • bendras energetikos sistemų valdymo taisykles - tinklų kodeksus, kurie vienodai bus taikomi visose Europos Sąjungos valstybėse;
 • elektros prieinamumą iš Vakarų Europos energetikos sistemų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-06