Viešieji pirkimai

Rinkos konsultacijos

Vykstančios rinkos konsultacijos:

UAB „EPSO-G“ KONSULTACIJA SU RINKOS DALYVIAIS
DĖL INTEGRUOTOS VERSLO VALDYMO SISTEMOS SUKŪRIMO IR ĮDIEGIMO

UAB „EPSO-G“ skelbia rinkos konsultacijas dėl integruotos verslo valdymo sistemos (toliau – VVS) sukūrimo ir įdiegimo.

Kryptingai siekdama toliau didinti veiklos efektyvumą, UAB „EPSO-G“ įmonių grupė (toliau - Grupė) planuoja įdiegti integruotą verslo valdymo sistemą visose Grupės įmonėse iki 2022 m. pabaigos, taip užtikrinant vienodą finansų planavimą, kontrolę, apskaitos duomenų konsolidavimą ir kitas efektyvaus darbo organizavimo funkcijas.

Projekto tikslas – pagal užsakovo poreikius suprojektuoti ir sukurti vieną verslo valdymo sprendimą, kuris bus bendrai naudojamas visose  Grupės įmonėse.

Rinkos konsultacijų tikslas – prieš pradedant viešą pirkimą, Bendrovė vykdo konsultaciją su rinkos dalyviais siekdama juos iš anksto supažindinti  su Grupės įmonių verslo poreikiais ir planuojamomis VVS paslaugų pirkimo sąlygomis. Konsultacijos metu siekiama sužinoti rinkos dalyvių nuomonę dėl pirkimo sąlygose numatomų kelti funkcinių, techninių, kvalifikacinių reikalavimų ir projekto įgyvendinimo terminų.

Rinkos konsultacijos vyks nuo 2020 m. gruodžio 28 d.  iki 2021 m. sausio 12 dienos (imtinai).

Rengiant pirkimo sąlygas bei techninę dokumentaciją Bendrovė bendradarbiauja su konsultacijų bendrove UAB „Civitta“.

Plačiau apie tai Centriniame viešųjų pirkimų portale

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-29