Viešieji pirkimai

Vykdomi pirkimai

UAB „EPSO-G“ PAKARTOTINAI SKELBIA INTEGRUOTOS VERSLO VALDYMO SISTEMOS SUKŪRIMO, NUOMOS IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ

Bendrovė informuoja, kad yra pakartotinai skelbiamas Integruotos verslo valdymo sistemos (toliau – VVS) sukūrimo, nuomos bei susijusių paslaugų pirkimas UAB „EPSO-G“ įmonių grupei (toliau – Projektas).

Projektas įgyvendinamas siekiant užtikrinti vienodą finansų planavimą, kontrolę, apskaitos duomenų konsolidavimą bei kitas efektyvaus darbo organizavimo funkcijas šešiose grupės įmonėse – UAB „EPSO-G“, AB „Litgrid“, AB „Amber Grid“, UAB „Baltpool“, UAB „GET Baltic“, UAB „Energy cells“ ir UAB „Tetas“ (pastarasis įtraukiamas tik konsolidavimo tikslais).

Šiuo metu grupės įmonės naudoja tris skirtingas, tarpusavyje nesusietas verslo valdymo sistemas. Kryptingai siekiant toliau didinti Grupės įmonių veiklos efektyvumą, numatoma iki 2022 metų pabaigos visose grupės įmonėse įdiegti bendrą VVS, kuri užtikrintų vienodą finansų planavimą, kontrolę, apskaitos duomenų konsolidavimo bei kitas efektyvaus darbo organizavimo funkcijas.

Pirkimas skelbiamas sklandžiai užbaigus pirmąjį parengiamąjį pirkimų proceso etapą – rinkos konsultacijas. Prieš pradedant viešą pirkimą, EPSO-G iš anksto supažindino galimus tiekėjus  su grupės įmonių verslo poreikiais. Konsultacijų metu buvo siekiama įsiklausyti į rinkos dalyvių nuomonę dėl pirkimo sąlygose numatomų kelti funkcinių, techninių, kvalifikacinių reikalavimų ir projekto įgyvendinimo terminų atitinkamai pakoreguojant pirkimo sąlygas.

Projekto tikslas – diegimo etapo metu sukurti integruotą verslo valdymo sistemą, kuri būtų pritaikyta grupės įmonių verslo poreikiams bei atitiktų visus keliamus techninius reikalavimus. Sukūrus VVS, ją planuojama nuomotis, pagal poreikį papildomai įsigyjant susijusias paslaugas sutarties galiojimo metu.

Rengiant pirkimo sąlygas bei techninę dokumentaciją EPSO-G bendradarbiauja su konsultacijų bendrove UAB „Civitta“.

Kviečiame tiekėjus aktyviai dalyvauti pirkime.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05