EPSO-G grupei nustatytas nuosavybės grąžos rodiklis 2019–2021 metų laikotarpiui


2019-01-15
  • office 9.jpg

Valstybės valdomai energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G Vyriausybė patvirtino siektiną 5,7 proc. nuosavybės grąžos rodiklį (angl. return on equity ROE) 2019–2021 metų laikotarpiui. Jis yra mažesnis, palyginti su praėjusiam trijų metų laikotarpiui nustatyta 8,8 proc. grąža. 

Pasak EPSO-G finansų direktoriaus Algirdo Juozaponio, tokiam sprendimui didžiausios įtakos turėjo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) taikomi reguliavimo principai, kuriais siekiama nustatyti būtinosiomis sąnaudomis, taip pat ir investicijų grąža, pagrįstas kainas vartotojams ir  kurti sąlygas didesniam šalies ūkio konkurencingumui. 

„Didžiausių ir daugiausiai pajamų generuojančių grupės įmonių „Amber Grid“ ir „Litgrid“ vykdomos dujų ir elektros perdavimo veiklos yra reguliuojamos valstybės, todėl grupės finansinį rezultatą ir santykinius rodiklius labiausiai lemia VKEKK nustatomi reguliavimo principai, pvz. „Amber Grid” vidutinė svertinė kapitalo kaina nuo šių metų sumažinta nuo 7,09 iki 3,3 procento,” – sako A. Juozaponis.

Be to, rodiklio nedidina ir Vyriausybės finansinis įpareigojimas EPSO-G sumokėti 210 mln. eurų skolą kitai valstybės kapitalo įmonei “Lietuvos energija” už  patronuojamos bendrovės “Litgrid” akcijas. Todėl didžiausias EPSO-G grupės uždirbto pelno srautas yra nukreipiamas šiai skolai grąžinti, o ne dividendams valstybei mokėti. 2018 m. pabaigoje šis finansinis įpareigojimas sudarė 170 mln. eurų.

Atsižvelgiant į būtinybę skirti pakankamai lėšų vykdyti šį finansinį įsipareigojimą, Vyriausybės sprendimu, iki 2022 metų  tiesiogiai į valstybės biudžetą EPSO-G privalo mokėti 0,5 proc. paskirstytinojo pelno dydžio dividendus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-23