EPSO-G valdybą papildė du nauji nariai


2018-09-24
  • Valdyba.jpg

VILNIUS. Vienintelė valdymo bendrovės EPSO-G akcininkė Energetikos ministerija naujais valstybės valdomos įmonės valdybos nariais išrinko ministerijos naftos ir dujų skyriaus vedėją Dainių Bražiūną ir elektros skyriaus vedėjo pavaduotoją Gediminą Karalių. G. Karalius taip pat paskirtas EPSO-G audito komiteto nariu.

Penkių narių EPSO-G valdyboje jie pakeis generalinį direktorių Rolandą Zuką ir finansų direktorių Algirdą Juozaponį, kurie valdybai pradėjus vykdyti priežiūros funkcijas atsistatydino iš valdybos nario pareigų.

Laikantis gerosios Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valdysenos praktikos, daugiau galių turinčioje EPSO-G valdyboje daugumą ir toliau sudaro nepriklausomi nariai: Rytis Ambrazevičius, asociacijos „Baltic Institute of Corporate Governance“ prezidentas, Valdas Vitkauskas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko vyresnysis bankininkas bei Gediminas Almantas, VĮ „Oro navigacija“ ir tarptautinės oro uostų tarybos „ACI Europe“ valdybų narys. 

Kviečiame susipažinti su EPSO-G valdyba ir jos darbo reglamentu 

Taikant šį Šiaurės Europos šalyse (Suomija, Švedija, Norvegija, Danija) dažniausiai naudojamą korporatyvinio valdymo modelį, EPSO-G organizacinė ir valdymo struktūra tapo paprastesnė, efektyvesnė ir toliau atitinka aukščiausius valdysenos standartus.

Stebėsenos ir programų agentūros (SIPA) paskelbtame naujausiame 2017 m. valstybės valdomų įmonių  VVĮ gerojo valdymo indekse EPSO-G suteiktas aukščiausias A+ įvertinimas. 

Peržiūrėti korporatyvinio valdymo modelį paskatino Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Remiantis jais, EPSO-G ir grupės įmonių, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje  (AB „Amber Grid“ ir „Litgrid“ AB) valdybos taip pat buvo sustiprintos suteikiant joms priežiūros funkcijas. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-24