Skelbiama nepriklausomo EPSO-G valdybos nario atranka


2019-06-27
  • Office 1.jpg

VILNIUS. Energetikos ministerija skelbia atranką į nepriklausomo finansų, investicijų, rizikų valdymo ir audito srities valdybos nario vietą valstybės kapitalo energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ valdyboje. Energetikos ministerija yra vienintelis UAB „EPSO-G“ akcininkas.  

Atranka vykdoma atsižvelgiant į 2018 m. rugpjūčio 1 d. Juridinių asmenų registre įregistruotą naują bendrovės įstatų redakciją, atspindinčią Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus. EPSO-G valdybai suteikus priežiūros funkcijas buvo padidinta valdybos narių atsakomybė už grupės įmonių vykdomų strateginių projektų ir akcininko lūkesčių laiške keliamų veiklos tikslų įgyvendinimą.

Kovo 20 d. ketverių metų kadenciją pradėjusioje penkių narių EPSO-G valdyboje šiuo metu dirba nepriklausomi nariai Gediminas Almantas ir Robertas Vyšniauskas, taip pat  Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas Dainius Bražiūnas ir Strateginių pokyčių valdymo grupės patarėjas Gediminas Karalius.

Laikantis gerosios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valdysenos praktikos, EPSO-G valdyboje daugumą sudaro nepriklausomi nariai.

Taikant šį Šiaurės Europos šalyse dažniausiai naudojamą korporatyvinio valdymo modelį, EPSO-G grupės įmonių organizacinė ir valdymo struktūra atitinka aukštus atskaitingumo bei gerosios valdysenos standartus ir praktiką.

Stebėsenos ir programų agentūros (SIPA)  naujausiame valstybės valdomų įmonių  VVĮ gerojo valdymo indekse EPSO-G suteiktas aukščiausias A+ įvertinimas.

Kviečiame susipažinti su bendrovių ir įmonių grupės korporatyvinio valdymo struktūra, valdybų sudėtimi, atsakomybe, pretendentams keliamais kompetencijos reikalavimais ir atrankos tvarka:

Kviečiame kandidatus pateikti paraiškas iki 2019-07-21 (imtinai).

Dokumentus prašome siųsti el. paštu: atranka@epsog.lt, nurodant „Atranka į „EPSO-G“ UAB valdybą“. Dėl dokumentų pateikimo kontaktinis asmuo UAB „EPSO-G“ Organizacijos vystymo vadovas Mindaugas Vinkus, tel. +370 685 00571, el. p. mindaugas.vinkus@epsog.lt

Po dokumentų pateikimo termino pabaigos, dėl tolimesnės atrankos eigos teirautis į atrankos procesą koordinuojančią Energetikos ministerijos Organizacijos valdymo skyriaus vedėją Snieguolę  Kanapickaitę, tel +370 5 203 4830. el.p. snieguole.kanapickaite@enmin.lt.

Atrankos procedūras atliks agentūra – AIMS International Lietuva, UAB (kodas: 300568098, adresas S. Daukanto a. 2, LT-01122 Vilnius, tel. +370 5 2030888, el. p. aims@aims.lt).  Agentūros kontaktinis asmuo – Šarūnas Dyburis (tel. +370 616 72727, el. p. sarunas.dyburis@aims.lt). 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04