Atlygio ir skyrimo komitetą papildė J. Lauciuvienė


2019-05-20
  • Office 1.jpg

VILNIUS.  Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės EPSO-G valdyba, gegužės 17 d. nepriklausoma atlygio ir skyrimo komiteto (ASK) nare paskyrė Jolitą Lauciuvienę. Į šias pareigas ji paskirta naujai kadencijai po viešo atrankos konkurso.

J. Lauciuvienė yra strategines personalo valdymo paslaugas teikiančios „Personalo vertė verslui“ direktorė ir konsultantė. Ji yra sukaupusi daugiau nei 20 metų patirtį personalo valdymo srityje.

Kovo pabaigoje naują ketverių metų kadenciją pradėjusiame trijų narių komitete taip pat dirba nepriklausomas komiteto narys, EPSO-G valdybos pirmininkas Gediminas Almantas ir Energetikos ministerijos naftos ir dujų skyriaus vedėjas Dainius Bražiūnas.

Šis grupės mastu veikiantis kolegialus valdymo organas pataria EPSO-G valdybai priimant kompetentingus sprendimus personalo valdymo klausimais.

EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas:

  • padeda atlikti kandidatų į organų narius atrankas visose grupės bendrovėse;
  • teikia rekomendacijas EPSO-G grupės bendrovėms dėl valdymo organų narių skyrimo, sutarčių su jais sudarymo ir atlygio jiems nustatymo;
  • teikia rekomendacijas dėl grupės korporatyvinio valdymo dokumentų, susijusių su kolegialių organų, grupės bendrovių darbuotojų atlygio, veiklos vertinimo klausimais;
  • teikia rekomendacijas dėl grupės kolegialių organų, vadovų, vadovybės ir kritinių pareigybių pamainumo planavimo sistemos.

Pagal galiojančius EPSO-G įstatus,  komitetas yra sudaromas iš ne mažiau kaip trijų narių, kuriuos ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui motyvuotu sprendimu skiria valdyba iš jos atrinktų kandidatų.

Nepertraukiamas narių darbo laikas komitete yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto nuostatais 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-01