EPSO-G finansų direktorius A. Juozaponis išrinktas "Amber Grid" valdybos pirmininku


2020-04-28
  • AG vairas.PNG

VILNIUS. Antradienį, balandžio 28 d., pirmajame naują kadenciją pradėjusios Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ valdybos posėdyje pirmininku išrinktas patronuojančios EPSO-G valdymo bendrovės finansų direktorius Algirdas Juozaponis.  Šias pareigas jis ėjo laikinai EPSO-G startegijos ir plėtros direktoriui Nemunui Bikniui pradėjus eiti  „Amber Grid“ vadovo pareigas spalio pabaigoje.  

„Prioritetai yra aiškūs - siekdami laiku įgyvendinti GIPL projektą privalome aktyviai dirbti didelį dėmesį skirdami projekto valdymo ir įgyvendinimo kokybei bei atskaitomybei už atliktus darbus. Kitas svarbi veiklos kryptis yra, kartu su Baltijos ir Suomijos partneriais, sukurti bendrą dujų rinką visoms šalims naudingomis sąlygomis. Be to, ir toliau turime ieškoti naujų dujų tinklo panaudojimo galimybių atsinaujinančios energetikos plėtros kontekste - aktyviai analizuoti žaliųjų dujų plėtros ir inovatyvių „Power-to-Gas“ technologijų panaudojimo galimybes dalinantis žiniomis bei patirtimi su elektros perdavimo sistemos specialistais EPSO-G grupėje. Man yra akivaizdu, kad „Amber Grid“ strategijoje keliamus tikslus efektyviai įgyvendinsime tik visi kartu – naujoji valdyba, bendrovės vadovas ir visi darbuotojai – vadovaudamiesi mūsų vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu ir pažanga“, - sako A. Juozaponis.

A. Juozaponis yra Vilniaus universiteto ekonomikos ir bankininkystės mokslų magistras. 

Jis taip pat yra EPSO-G grupei priklausančios „Litgrid“ bendrovės valdybos narys.

Balandžio 20 d. naują ketverių metų kadenciją pradėjusioje penkių narių „Amber Grid“ valdyboje taip pat dirba du nepriklausomi nariai „RB Rail“ SA (Rail Baltic) finansų direktorius Ignas Degutis ir UAB „Būsto paskolų draudimas“ generalinis direktorius Sigitas Žutautas, o taip patronuojančios EPSO-G valdymo bendrovės teisės ir korporatyvinio valdymo direktorė Renata Damanskytė-Rekašienė ir infrastruktūros direktorius Rimvydas Štilinis.

Kviečiame susipažinti su „Amber Grid“ valdyba

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-29