Skelbiama nepriklausomo UAB "Tetas" valdybos nario atranka


2020-06-17
  • Tetas iliustarcija.JPG

VILNIUS. Akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti UAB „EPSO-G“ skelbia atranką į dukterinės bendrovės UAB „TETAS“ nepriklausomo strateginio valdymo srities valdybos nario vietą.

UAB „TETAS“ pagrindinė veikla susijusi su gamybos ir pramonės paskirties statinių projektavimu, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontu ir techninė priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika, apsauginių priemonių bandymu. 100% Bendrovės akcijų priklauso UAB „EPSO-G“, kuri yra 100 % valdoma Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos. Daugiau apie UAB „TETAS“ rasite čia: http://tetas.lt/.

Nepriklausomo valdybos nario atranka vykdoma vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialių priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau – LRV Atrankos aprašas) bei UAB „EPSO-G“ įmonių grupės atrankos politika.

Ieškomas nepriklausomas valdybos narys dirbs UAB „TETAS“ valdyboje iki esamos valdybos kadencijos pabaigos – 2023 m. gegužės 7 d. Šiuo metu UAB „TETAS“ valdyboje dirba akcininko nominuoti atstovai Tomas Urmanavičius, Vitalijus Baranskas ir Mindaugas Vinkus bei nepriklausoma valdybos narė Vaineta Barevičiūtė-Kryževičienė.

Taikant šį Šiaurės Europos šalyse dažniausiai naudojamą korporatyvinio valdymo modelį, EPSO-G grupės įmonių organizacinė ir valdymo struktūra atitinka aukštus atskaitingumo bei gerosios valdysenos standartus ir praktiką.

Kviečiame susipažinti su pretendentams į UAB „TETAS“ nepriklausomo valdybos nario vietą keliamais kompetencijos reikalavimais ir atrankos tvarka:

Kviečiame kandidatus pateikti paraiškas iki 2020-07-07 (imtinai).

Dokumentus prašome siųsti el. paštu: valentina.biruliene@epsog.lt, nurodant „Atranka į TETAS nepriklausomus valdybos narius“. Dėl dokumentų pateikimo kontaktinis asmuo UAB „EPSO-G“ Organizacijos vystymo vadovė Valentina Birulienė, tel. +370 698 73779.

Atranką vykdys atrankos komisija, kurią sudaro po vieną UAB „EPSO-G“, Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos ir VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ atstovą, pasitelkdama išorinę atrankos agentūrą, kuri Atrankos komisijos posėdžiuose dalyvaus konsultanto teisėmis.

Atrankos agentūra People Link, UAB (adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius). Agentūros kontaktinis asmuo – direktorė Jurgita Lemešiūtė, tel. +370 614 6599, el. p. jurgita@peoplelink.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-17