EPSO-G audito komitete - nepriklausomas valdybos narys


2019-02-20
  • Office 3.jpg

VILNIUS. Vienintelė valdymo bendrovės EPSO-G akcininkė - Energetikos ministerija - nepriklausomu valstybės valdomos įmonės audito komiteto nariu paskyrė valdybos narį Gediminą Almantą.

Trijų narių EPSO-G audito komitete jis pakeis Raimondą Rapkevičių, kuris jam pradėjus eiti vadovaujančias pareigas kitoje bendrovėje, buvo atšauktas iš nepriklausomo nario pareigų.

Pagal EPSO-G taikomą gerosios valdysenos praktiką, nepriklausomu kolegialių valdymo ir priežiūros organų nariu yra laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

Nuoširdžiai dėkojame Raimondui Rapkevičiui, kuris daugiau nei dvejus metus dalijosi savo patirtimi ir profesionaliomis įžvalgomis kuriant vertę visai EPSO-G grupei.

Gediminas Almantas yra VĮ "Oro navigacija" valdybos narys. Jis taip pat yra tarptautinės oro uostų tarybos „ACI Europe“ valdybos narys, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos pirmininkas. G. Almantas anksčiau vadovavo Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, dirbo aviacijos ir teisės srityse.

EPSO-G audito komitete, kaip ir iki šiol, pirmininku dirbs nepriklausomas narys Gediminas Šiušas, UAB „Western Union Processing Lithuania“ apskaitos direktorius ir Energetikos ministerijos Elektros skyriaus vedėjo pavaduotojas Gediminas Karalius.

EPSO-G audito komitetas veikia kaip patariamasis priežiūros funkciją vykdančios valdybos organas vidaus kontrolės ir veiklos rizikų valdymo srityse.

Komiteto nariai yra skiriami ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko sprendimu.

Plačiau apie EPSO-G audito komitetą

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-21