Karjera

 

Vyksta nepriklausomų narių į trijų EPSO-G patronuojamų įmonių valdybas atranka

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovė EPSO-G vykdo šešių nepriklausomų narių atranką į jos patronuojamų įmonių „Litgrid“ AB, AB „Amber Grid“ ir „Baltpool“ UAB valdybas.

Atranka vyksta atsižvelgiant į tai, kad esamų šių įmonių valdybų ketverių metų kadencija baigiasi 2020 m.  balandžio 20 dieną. Kandidatų paraiškos buvo priimamos iki 2020 m. sausio 31 dienos.

Laikantis gerosios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valdysenos praktikos, kiekvienoje įmonėje į naujos kadencijos valdybas renkama po du nepriklausomus narius.

Nepriklausomu EPSO-G grupės įmonių valdybos nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

Kaip ir iki šiol, po tris narius į šių įmonių valdybas deleguos valstybės kontroliuojama EPSO-G valdymo bendrovė. Į „Baltpool“ bendrovės valdybą vieną narį deleguos mažesnę akcijų dalį kontroliuojantis akcininkas - „Klaipėdos nafta“.

Nepriklausomų valdybos narių kompetencijų sritys, į kurias vykdoma atranka, numatytos atsižvelgiant į kiekvienos įmonės veiklos specifiką ir jai, bei visai EPSO-G grupei, akcininko keliamus strateginius tikslus ir uždavinius.

Atranką vykdys trijų narių komisija, kurią sudaro LR Energetikos ministerijos, VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ ir valdymo bendrovės EPSO-G atstovai, pasitelkiant išorinę atrankos agentūrą. Jos atstovai komisijos posėdžiuose dalyvaus konsultanto teisėmis.

Kviečiame susipažinti su skelbimais ir reikalavimais:

„Litgrid" AB:

AB „Amber Grid“:

„Baltpool" UAB:

Dėl atrankos eigos kviečiame teirautis skelbimuose nurodytais kontaktais. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-03