„EPSO-G“ paskelbė „Amber Grid“ ir „Litgrid“ valdybų narių atrankas


2023-12-18
  • AW3W5914AW3W5914.JPG

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ paskelbė atrankas į Grupės įmonių „Amber Grid“ ir „Litgrid“ valdybas. Valstybės tarnautojai ir „EPSO-G“ nominuojami nariai savo kandidatūras turi pateikti iki kitų metų sausio 8 dienos, o kandidatai į nepriklausomus valdybos narius – iki kitų metų sausio 31 dienos.

„Grupės įmonių „Amber Grid“ ir „Litgrid“ vaidmuo itin svarbus užtikrinant energetinę nepriklausomybę bei saugumą, taip pat jų laukia reikšmingas indėlis įgyvendinant šiemet pristatytą Lietuvos energetikos viziją iki 2050 metų. Užtikrinant šiuos tikslus ir kitų projektų įgyvendinimą labai svarbus gerųjų valdymo praktikų taikymas ir jų stiprinimas. Todėl keliame tikslą į valdybas pritraukti geriausias kompetencijas turinčius narius“, – sako Mindaugas Keizeris, „EPSO-G“ vadovas. 

„Amber Grid“ ir „Litgrid“ valdybas sudaro po penkis narius, kurie renkami ketverių metų kadencijai. Dabartinių „EPSO-G“ grupės įmonių – gamtinių dujų perdavimo ir elektros perdavimo sistemų operatorių – valdybų kadencijos baigsis 2024 metų balandį.

Užtikrinant gerąją valdymo praktiką ir tinkamą akcininko atstovavimą, į kiekvienos bendrovės valdybą bus atrinkti du nepriklausomi valdybos nariai, vienas valdybos narys valstybės tarnautojas ir du patronuojančios įmonės „EPSO-G“ nominuojami valdybos nariai.

Naujoje „Amber Grid“ valdyboje nepriklausomi valdybos nariai bus atsakingi už verslo transformacijos, technologijų ar infrastruktūros sprendimų sritis, patronuojančios bendrovės nominuoti nariai kuruos strateginio valdymo ir finansų valdymo sritis. 

Nepriklausomi valdybos nariai naujai formuojamoje „Litgrid“ valdyboje bus atsakingi už technologijų ar skaitmenizavimo sprendimų bei verslo plėtros valdymo sritis. „EPSO-G“ nominuoti nariai valdyboje kuruos strateginio ir finansų valdymo bei infrastruktūros plėtros sritis. Valdybos nariai – valstybės tarnautojai – abejose įmonėse kuruos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) įgyvendinimo ir nacionalinio saugumo interesų priežiūros sritį.

Nepriklausomų Grupės įmonių „Amber Grid“ ir „Litgrid“ valdybos narių atranka vykdoma pasitelkiant vadovų paieškos agentūrą „Master Class Lietuva“.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Dokumentai kandidatams

„Amber Grid“

„Litgrid“

Bendrieji dokumentai

Dokumentai nominuojamiems kandidatams

Dokumentai nepriklausomiems kandidatams

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-18