Vyksta „Litgrid“ bendrovės vadovo (-ės) atranka


2020-10-27
  • LG 1.jpg

(Papildyta informacija dėl personalo atrankos agentūros)

VILNIUS. Valstybės valdomai energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G priklausanti AB „Litgrid“ skelbia viešą generalinio direktoriaus/-ės atranką.  Kandidatuoti kviečiama iki gruodžio 1 d. 

Atranka į Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus vadovo (-ės) pareigas vyks pagal gerosios valdysenos praktiką renkant aukščiausiojo lygio įmonių vadovus.

„Litgrid“ vykdo svarbius sinchronizacijos su kontinentine Europa projektus, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamas užduotis dėl atsinaujinančių energijos šaltinių integracijos į šalies elektros perdavimo sistemą, kryptingai įgyvendina vadinamojo antiastravinio įstatymo nuostatas. Todėl valdyba siekia, kad įmonei vadovautų veržlus, tarptautinės bendradarbiavimo patirties turintis nepriekaištingos dalykinės reputacijos lyderis, gebantis sutelkti ir įkvėpti kolegas kartu kurti tvarią bendrovės ir šalies energetikos ateitį“, – sako „Litgrid“ valdybos pirmininkas Algirdas Juozaponis.

Kviečiame susipažinti su „Litgrid“ generalinio direktoriaus atrankos aprašu.

Kandidatą viešai skelbiamame konkurse „Litgrid“ valdybai padės atrinkti EPSO-G grupės atlygio ir skyrimo komitetas. Jame daugumą sudaro nepriklausomi nariai. Geriausiam galimam rezultatui užtikrinti komitetas pasitelks tarptautinę personalo paieškos ir atrankos agentūrą "MPS Baltic".

Užtikrinant atrankos skaidrumą ir nešališkumą, procesas vyks keliais etapais, kurie apima atranką pagal kandidatų pateiktų dokumentų informaciją, pokalbius su atrankos agentūros, atlygio ir skyrimo komiteto ir „Litgrid“ valdyba bei geriausiai atrankos reikalavimus atitinkančių kandidatų patikrą pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus.

Tuomet komitetas pateiks nuomonę „Litgrid“ bendrovės valdybai dėl  įmonės generalinio direktoriaus kandidatūros, kuri spręs, kuris iš kandidatų geriausiai atitinka bendrovės vadovui keliamamus reikalavimus.

 Planuojama, kad „Litgrid“ valdyba generalinį direktorių/-ę išrinks 2021 m. vasarį.

Apie „Litgrid“:

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms.

Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą. 97,5 proc. AB „Litgrid“ akcijų valdo UAB „EPSO-G“, kurių 100 proc. akcijų priklauso LR Energetikos ministerijai.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-10