Pirmąjį 2020 m. ketvirtį EPSO-G grupės pajamos augo iki 69,4 mln. eurų


2020-05-13
  • Rezultatai.PNG

VILNIUS. Kryptingai tęsdama strateginių sinchronizacijos ir dujų rinkos integracijos projektų įgyvendinimo darbus, valstybės valdoma EPSO-G energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė per pirmuosius tris 2020 m. mėnesius uždirbo 69,4 mln. eurų pajamų. Tai 5,4 proc. daugiau, palyginti su 65,9 mln. eurų tuo pačiu laikotarpiu pernai. 

EPSO-G grupės grynasis pelnas per šį laikotarpį siekė 11,9 mln. eurų, palyginti su 7,4 mln. eurų tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais.

 „Nežiūrint ketvirčio pabaigoje dėl COVID-19 viruso įvesto karantino, visos grupės bendrovės greitai ir efektyviai prisitaikė prie pasikeitusių veiklos sąlygų, užtikrino darbuotojų sveikatą bei saugumą. Dirbome stabiliai, tęsėme sinchronizacijos ir dujų jungties su Lenkija tiesimo darbus, vykdėme visus savo įsipareigojimus rangovams bei kitiems rinkos dalyviams.

Kovo viduryje Lietuvoje paskelbta ekstremali situacija pirmojo ketvirčio grupės finansiniams rezultatams reikšmingo poveikio neturėjo – pajamų uždirbome daugiau, dirbome pelningai. Finansiniam rezultatui per pirmuosius tris šių metų mėnesius didžiausios įtakos  turėjo reguliuojamų paslaugų kainų lygis ir mažesnė energijos perdavimo paslaugų paklausa dėl šiltesnio nei įprasta žiemos sezono, ypač šilumos gamybos sektoriuje. 

Atidžiai stebime ir vertiname, kokį poveikį lėtėjanti ūkio plėtra gali turėti energijos vartojimui, o tuo pačiu perdavimo paslaugų paklausai. Esamu metu grėsmių grupės veiklai bei finansiniam stabilumui nematome ir esame pasirengę atitinkamai reaguoti, “  - pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus komentavo EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Paslaugų paklausa ir kokybė

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams pirmąjį šių metų ketvirtį buvo perduota 2 646 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. Tai 2,5 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.  Skirstomųjų tinklų operatoriaus (AB „Energijos skirstymo operatorius“) vartotojams perduota 2 432 GWh elektros energijos, t. y. 2,4 proc. mažiau nei 2019 m. Kitiems tiesiogiai prie perdavimo tinklo prijungtiems vartotojams pateikta 214 GWh elektros energijos arba 3,6 proc. mažiau.

Per šį laikotarpį Lietuvos vartotojams į dujų skirstymo ar tiesiogiai prijungtas vartotojų sistemas buvo transportuota 6 776 GWh gamtinių dujų. Tai 10,2 proc. mažiau, palyginti su 7 549 GWh tuo pačiu laikotarpiu pernai. Labiausiai mažesnį transportavimo paslaugų poreikį lėmė dėl šiltų orų reikšmingai mažesnis gamtinių dujų poreikis energetikos sektoriuje.

Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį per ataskaitinį laikotarpį transportuota 7 677 GWh gamtinių dujų (2019 m. I ketv. – 7 982 GWh). Į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemą buvo perduota 118 GWh gamtinių dujų (2019 m. I ketv. – 68 GWh).

Elektros energijos perdavimo tinklas ir jungtys veikė itin patikimai - 2020 m. pirmą ketvirtį dėl aukštos įtampos elektros tinklo tiekimo sutrikimų nebuvo. Dujų perdavimo tinklo prieinamumas sistemos naudotojams siekė 100 proc.

Patikimai dirbo asinchroninės jungtys, kurios atveria galimybę importuoti pigesnę elektros energiją iš Šiaurės šalių. Per pirmuosius tris 2020 m. mėnesius „NordBalt“ jungties su Švedija prieinamumas rinkai siekė 100 proc. (100 proc. 2019 m. I ketv.). Jungties su Lenkija „LitPol Link“ – 97 proc. (100 proc. 2019 m. I ketv.).

2020 m. pirmąjį ketvirtį GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos apimtis sudarė 2 310 GWh, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais, padidėjo 64,2 proc. Didžiausios įtakos išaugusioms prekybos apimtims turėjo metų pradžioje pradėta veikla Suomijos rinkoje.

Per pirmuosius tris 2020 m. mėnesius „Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės įsigijo 85,1 tūkst. Tne biokuro. Tai 2,4 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais.

Pajamos ir sąnaudos

Per pirmuosius tris 2020 m. mėnesius konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 19,0 proc. iki 22,0 mln. eurų. Tai sudarė 31,7 proc. visų grupės pajamų. 

Pajamos už gamtinių dujų transportavimo paslaugas per pirmuosius tris 2020 m. mėnesius sudarė 10,9 mln. eurų arba 15,8 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Pajamų sumažėjimą labiausiai lėmė 16 proc. mažesnis perdavimo paslaugų tarifas ir dėl itin šiltų orų mažesnė dujų perdavimo paklausa.

EPSO-G grupės veiklos sąnaudos per tris 2020 m. mėnesius sudarė 56,1 mln. eurų ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, buvo 0,1 mln. eurų mažesnės. 

Veiklos pelnas

2020 m. trijų mėnesių EPSO-G grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per pirmuosius tris 2020 m. mėnesius siekė 21,4 mln. eurų. 

Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA padidėjo 22,1 procento. EBITDA marža per 2020 m. pirmą ketvirtį siekė 30,8 proc., palyginti su 26,6 proc. tuo pačiu laikotarpiu pernai.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-14