2020 m. EPSO-G grupės pajamos augo iki 273,7 mln. eurų, visos įmonės dirbo pelningai


2021-02-10
  • Results 2.jpg

VILNIUS. Efektyviai prisitaikius prie dėl COVID -19 pandemijos pasikeitusių veiklos sąlygų ir išnaudojus itin palankias kainų tendencijas dujų perdavimo sektoriuje, valstybės valdoma EPSO-G energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė preliminariais neaudituotais duomenimis 2020 m. uždirbo 273,7 mln. eurų pajamų. Tai 9,1 proc. daugiau, palyginti su  251 mln. eurų 2019 metais.

EPSO-G grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per šį laikotarpį išaugo nuo 47,6 mln. eurų iki 78 mln. eurų. Grynasis pelnas siekė 42,9  mln. eurų, palyginti su 11,4 mln. eurų 2019 metais.  Finansinis įpareigojimas „Ignitis  grupė“ už „Litgrid“ akcijas buvo sumažintas 8 mln. eurų iki 148,6  mln. eurų.

Tai geriausias finansinis rezultatas nuo EPSO-G grupės veiklos pradžios. Energijos perdavimo veikla yra reguliuojama, todėl uždirbtas pelno perviršis yra grąžinamas šalies vartotojams. Dalis perviršio yra grąžinama sumažinus taikomą elektros perdavimo tarifą šiais metais.

„2020-aisiais kryptingai plėtojamos energijos perdavimo infrastruktūros ir regioninės integracijos nauda  tapo itin akivaizdi - pozityviai EPSO-G rezultatų dinamikai didžiausios įtakos turėjo dėl palankių dujų kainų ir pradėjusios veikti jungties tarp Estijos ir Suomijos reikšmingai išaugusi dujų perdavimo paslaugų apimtis Latvijos kryptimi, o taip pat padidėjęs dujų vartojimas šalies energetikos sektoriuje. Tai atsvėrė dėl šiltesnių orų mažesnes pajamas metų pradžioje ir dėl lėtesnės šalies ūkio raidos kiek sumažėjusias elektros perdavimo paslaugų apimtis. Veiklos rezultatui taip pat įtakos turėjo reguliuojamų paslaugų kainų pokytis bei mažesnės veiklos sąnaudos.

Pernai metų pradžioje pradėjus veiklą Suomijos rinkoje ir išaugus biržos dalyvių bei sandorių skaičiui  „GET Baltic“ dujų biržoje prekybos apyvarta išaugo daugiau nei du su puse karto, o bendrai joje buvo įsigyta 11 proc. viso Baltijos šalių ir Suomijos rinkoje suvartotų dujų.

Vartotojams palankios tendencijos tęsėsi biokuro rinkoje –  2020 m. biokuro sandorių kainai „Baltpool“ biržoje sumažėjo beveik penktadaliu. Itin pozityvu, kad centralizuotos šilumos gamintojai, išnaudodami biokuro rinkos teikiamas galimybes, vis daugiau dėmesio skiria kainų rizikai valdyti. Pertvarkius rangos darbų bendrovės „Tetas“ veiklos modelį ir metus baigus pelningai, sumažinus priklausomybę nuo vieno užsakovo ir  padidinus pelningumą, naujų galimybių proaktyviai ieškoma atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimo rinkoje.

Tuo pat metu EPSO-G grupės įmonės atsakingai tęsė sinchronizacijos su Europos energijos perdavimo tinklais ir dujų jungties su Lenkija statybos darbus.  2020 m. užbaigti dar du iš 14 Vyriausybės patvirtintų sinchronizacijai su Europos tinklais projektų. Europos Sąjunga skyrė maksimalią galimą paramą jūrinės jungties su Lenkija statybai bei sinchroninių kompensatorių įrengimui. Tai, kad 2020 m. buvo atlikti sudėtingiausi dujų jungties su Lenkija GIPL klojimo darbai, o  jau nutiesta atkarpa išbandyta ir prijungta prie dujų perdavimo sistemos, leidžia jaustis užtikrintai, kad iki metų pabaigos visi  šio projekto darbai bus užbaigti. Lygiagrečiai dirbame su regiono partneriais, kaip galime efektyviau išnaudoti regioninį GIPL jungties potencialą.

Mes ir toliau atidžiai stebime situaciją dėl COVID-19 viruso ir esame pasirengę atitinkamai koreguoti savo veiksmus, jei to prireiktų,“ – komentuodamas 2020 m grupės veiklos rezultatus sako EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Paslaugos

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per 2020 m. perduota  10 088 GWh elektros energijos. Tai beveik 2 proc. mažiau, palyginti su nei 2019 metais. Tam didžiausios įtakos turėjo dėl neįprastai šiltų orų mažesnė energijos paklausa pirmąjį metų ketvirtį bei dėl COVID-19 poveikio sulėtėjusi šalies ekonomikos plėtra.

Per 2020 m. Lietuvos vartotojams buvo transportuota 25 144 GWh gamtinių dujų. Tai yra beveik 7 proc. daugiau palyginti su 2019 metais. Tam didžiausią įtaką turėjo padidėjusi dujų paklausa elektros energijos gamybos sektoriuje.

Į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemą buvo perduota 7 960 GWh gamtinių dujų (2019 m.– 5 990 GWh). Palyginti su 2019 m., dujų perdavimas į Baltijos šalis ir Suomiją  augo 33 procentais.  Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį per šį laikotarpį transportuota 24 902 GWh gamtinių dujų (2019 m. – 26 002 GWh).

2020 m. GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos apimtis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje sudarė 7 201 GWh. Palyginti su 2019 metais, ji padidėjo daugiau nei 2,5 karto. Didžiausios įtakos tam turėjo itin sėkmingai pradėta veikla Suomijos rinkoje.

 „Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės 2020 m. įsigijo 470 tūkst. Tne. biokuro, arba beveik 9 proc. daugiau, palyginti su 2019 metais.

Pajamos ir sąnaudos

EPSO-G grupės pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti su 2019 metais, padidėjo 20 proc. iki 83,4 mln. eurų. Tai  sudarė 30,4 proc. visų pajamų. Didžiausią įtaką šių pajamų augimui turėjo didesnė vidutinė faktinė elektros perdavimo kaina. Pajamos už sistemines paslaugas 2020 m. padidėjo 18,4 proc. iki 86,7 mln. eurų. Bendrai elektros perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos sudarė 206,9 mln. eurų arba 75,5 proc. visų  EPSO-G grupės pajamų.

Už gamtinių dujų transportavimo ir susijusias paslaugas 2020 m. EPSO-G grupė gavo 50,5 mln. eurų pajamų. Tai sudarė 18,4 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Nors nuo 2020 m. pradžios teikiamų dujų perdavimo paslaugų tarifas buvo 16 proc. mažesnis, dėl išaugusios dujų perdavimo apimties Latvijos kryptimi ir didesnė dujų paklausos Lietuvoje, gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos, palyginti su 2019 m., buvo tik  5 proc. mažesnės.

Grupės veiklos sąnaudos 2020 m. sudarė 229,9 mln. Eur. Palyginti su 2019 m. jos buvo 5,3 mln. Eur mažesnės. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas.

Finansiniai rodikliai

Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) 2020 m. mėnesius siekė 78 mln. eurų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA išaugo 64 procentais.

EPSO-G grupės EBITDA marža per šį laikotarpį siekė 28,5 proc. (2019 m. – 18,9 proc. proc.). Nuosavybės grąža viršijo LR vyriausybės tikslinį rodiklį ir siekė 20 procentų.

Valdysena

Daug dėmesio skiriant veiklos skaidrumui bei atskaitingumui, 2020 m. EPSO-G įmonių grupė buvo įvertinta už pažangiausią dukterinių įmonių valdyseną. Bendroji valdysenos kokybė pelnė „A+“ įvertinimą. Tai parodė VšĮ Valdymo koordinavimo centras (VKC) paskelbtas „VVĮ gerosios valdysenos indeksas 2019/20 metai“. VKC gerojo valdymo indeksas yra plačiausiai visų VVĮ valdymo kokybę įvertinantis įrankis. Indeksą sudaro trys pagrindinės vertinimo dimensijos: skaidrumas, kolegialūs organai bei strateginis planavimas ir įgyvendinimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-11