Pirmąjį metų ketvirtį EPSO-G pajamos augo, mažėjo paslaugų kaina ir pelnas


2018-05-23
  • pakoreguota.jpg

VILNIUS. Kryptingai tęsdama strateginių sinchronizacijos ir dujų rinkos integracijos projektų įgyvendinimo darbus,  valstybės valdoma EPSO-G energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė per pirmuosius tris šių 2018 m. mėnesius uždirbo 63,8 mln. Eur pajamų. Tai 4,1 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Dėl reikšmingai sumažintų teikiamų paslaugų kainų, konsoliduotas EPSO-G grupės grynasis pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, buvo mažesnis.

Pasak EPSO-G generalinio direktoriaus Rolando Zuko, didžiausios įtakos pajamoms turėjo tai, kad augant šalies ekonomikai, toliau didėjusi elektros energijos paklausa bei veiklos efektyvumas atsvėrė antrus metus iš eilės mažinamas paslaugų kainas sistemų naudotojams. Teigiamos įtakos taip pat turėjo dėl šaltesnių nei įprasta orų žiemos pabaigoje žymiai padidėjusi gamtinių dujų transportavimo paslaugų paklausa.

„Kryptinga veikla rengiantis ir įgyvendinant Lietuvai svarbius sinchronizacijos ir dujų rinkos integracijos projektus, dėmesys veiklos efektyvumui ir diegiama vienoda gerosios valdysenos praktika visose grupės įmonėse duoda teigiamus rezultatus. Didžiuojamės, kad teikdami energijos perdavimo paslaugas šalies gyventojams ir verslui reikšmingai pigiau, užtikrinome ne tik pajamų augimą, bet ir teikiamų paslaugų kokybę - 2018 m. pirmą ketvirtį aukštos įtampos elektros tinkle ir gamtinių dujų perdavimo sistemose nebuvo nei vieno operatoriaus atsakomybei priskiriamo sutrikimo,“ – sako R.Zukas.

Auga energijos perdavimo paslaugų paklausa

Per pirmuosius tris 2018 m. mėnesius Lietuvos ekonomikoje tęsėsi tvaraus augimo tendencija. Augant šalies ūkiui didėjo energijos vartojimas, o taip pat ir energijos perdavimo paslaugų paklausa. Todėl energijos perdavimo sistemų infrastruktūra buvo išnaudojama efektyviau, o paslaugos teikiamos palankesne kaina antrus metus iš eilės.  Nuo 2018 m. sausio 1 d. vidutinė elektros energijos perdavimo kaina sumažėjo 7,9 proc., iki 0,619 ct už kilovatvalandę. Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kaina Lietuvos sistemos naudotojams nuo šių metų pradžios sumažėjo vidutiniškai 36,5 proc. Biokuro prekybos įkainis energijos išteklių biržos dalyviams buvo 12,9 proc. mažesnis. Dėl to Lietuvos energijos perdavimo ir mainų sistemų vartotojai 2018 m. išleis apie 15 mln. eurų mažiau.

Didėjant energijos paklausai Lietuvoje, aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams pirmąjį šių metų ketvirtį  buvo perduota 2 778 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. Tai 6,0 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Elektros vartojimas Lietuvoje augo visuose gamybos ir paslaugų sektoriuose ir buvo didžiausias nuo 1992 metų.

Teigiama tendencija vyravo ir gamtinių dujų sektoriuje – dujų vartojimas augo antrus metus iš eilės. Per pirmuosius tris metų mėnesius Lietuvos vartotojams į dujų skirstymo ar tiesiogiai prijungtas vartotojų sistemas buvo transportuota 8 024 GWh gamtinių dujų. Tai  3,8 proc. daugiau, palyginti su 7 728 GWh  tuo pačiu laikotarpiu pernai.

2018 m. pirmąjį ketvirtį GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos apimtis sudarė 177 GWh, Tapus de facto regionine dujų prekybos platforma, prekybos apimtys GET Baltic biržoje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais, padidėjo 10 kartų.

2018 m. „Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės ir reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai įsigijo 131 tūkst. tne biokuro. Tai  6,1 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.

Patikimas energijos tiekimas

Nežiūrint išaugusios teikiamų paslaugų apimties, energijos perdavimo tinklas ir jungtys veikė patikimai - 2018 m. pirmą ketvirtį aukštos įtampos elektros tinkle nebuvo nei vieno operatoriaus atsakomybei priskiriamo sutrikimo. Dujų perdavimo tinklo prieinamumas sistemos naudotojams taip pat siekė 100 proc.

Patikimai dirbo asinchroninės jungtys, kurios atveria galimybę importuoti pigesnę elektros energiją iš Šiaurės šalių, Per pirmuosius tris 2018 m. mėnesius „NordBalt“ jungties su Švedija  prieinamumas rinkai siekė 92 proc. (78,1 proc. 2017 m. I ketv.). Jungtis su Lenkija „LitPol Link“ veikė be trikdžių (prieinamumas rinkai - 100 proc.).

Pajamos ir sąnaudos

Per pirmuosius tris 2018 m. mėnesius konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai,  padidėjo 4,1 proc. iki 63,8 mln. Eur, nežiūrint antrus metus iš eilės taikomų reikšmingai mažesnių paslaugų tarifų. Tam didžiausios įtakos išaugęs perduotos elektros ir gamtinių dujų kiekis sistemos vartotojams.

Pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, iš esmės liko tame pačiame lygyje. Jos sumažėjo tik 1,1 proc. iki 18,1 mln. eurų ir sudarė 28,3 proc. visų grupės pajamų.

Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugas per pirmuosius tris 2018 m. mėnesius sudarė 13,9 mln. Eur., arba 21,8 proc. visų EPSO-G grupės pajamų.  Dėl nuo metų pradžios daugiau nei trečdaliu pigesnio dujų transportavimo tarifo, pajamos iš šios veiklos srities, palyginti su  tuo pačiu laikotarpiu pernai, buvo 21,0 proc. mažesnės. Palankesnių kainų sistemos vartotojams poveikį amortizavo didesnis suteiktų paslaugų kiekis Lietuvoje ir kaimyninėms šalims.

Grupės veiklos sąnaudos per tris 2018 m. mėnesius sudarė 52,6 mln. Eur, nes dėl išaugusių technologinių, sisteminių ir balansavimo paslaugų apimčių padidėjo energetinių išteklių ir susijusių paslaugų kaštai. Dėl didesnio veiklos efektyvumo bendras sąnaudų lygis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais, padidėjo 6,7 mln. Eur,

Veiklos rezultatas

2018 m. trijų mėnesių EPSO-G įmonių grynasis pelnas buvo 8,9 mln. Eur , palyginti su 12,0 mln. Eur tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tam didžiausios įtakos turėjo nuo metų pradžios taikomi reikšmingai mažesni elektros ir dujų perdavimo paslaugų tarifai. 

Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per pirmuosius tris 2018 m. mėnesius siekė 21,0 mln. Eur , palyginti su 25,7 mln. Eur tuo pačiu laikotarpiu pernai. EBITDA marža 2018 m. pirmą ketvirtį siekė 32,9 proc. (2017 m. pirmą ketvirtį – 42,0 proc.).

Pelnytas pripažinimas

„Verslo žinių“ organizuojamoje konferencijoje „Verslo valdymas 2018: pergalių vadyba“  EPSO-G grupei priklausanti „Litgrid“ bendrovė pripažinta energetikos sektoriaus lydere. Analitikai sudarydami bendrovių reitingą vertino 6 rodiklius: pelną, pajamas, jų abiejų metinį pokytį, pelningumą ir vidutinį darbo užmokestį.

Nacionalinio verslo apdovanojimų ceremonijoje EPSO-G grupei priklausančios biržos GET Baltic, kartu su partneriais, įgyvendintas  regioninės prekybos gamtinėmis dujomis platformos su integruotu prekybos modeliu sprendimas išrinktas Metų projektu energetikos sektoriuje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-23