Pirmąjį 2019 m. ketvirtį EPSO-G grupė uždirbo 65,9 mln. eurų pajamų


2019-05-15
  • office 10.jpg

VILNIUS. Kryptingai tęsdama strateginių sinchronizacijos ir dujų rinkos integracijos projektų įgyvendinimo darbus, valstybės valdoma EPSO-G energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė per pirmuosius tris 2019 m. mėnesius uždirbo 65,9 mln. eurų pajamų. Tai 3,2 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Pajamų augimą pristabdė dėl vidutiniškai trimis laipsniais šiltesnių orų mažesnė elektros energijos perdavimo ir gamtinių dujų transportavimo paslaugų paklausa. Tai turėjo tiesioginės įtakos pirmojo metų ketvirčio pelno dydžiui.

„Pirmąjį šių metų ketvirtį dirbome stabiliai, patikimai, neprarasdami įgauto pagreičio įgyvendinant šaliai svarbius strateginius projektus. Užsitikrinome Europos Sąjungos finansavimą pirmajame sinchronizacijos etape numatytiems elektros perdavimo tinklo stiprinimo bei atnaujinimo projektams.

Esame baigiamajame pirkimų etape, leisiančiame pradėti dujotiekio jungties su Lenkija (GIPL) statybos darbus numatytu laiku. Nors derybos dėl bendros dujų rinkos su Latvija, Estija ir Suomija tebevyksta, Lietuvos pozicija yra vienareikšmiška - esame nuoseklūs bendros dujų rinkos šalininkai. Daug investavome į reikiamą infrastruktūrą, todėl privalome užtikrinti, kad bendra dujų rinka būtų kuriama visoms pusėms, taip pat ir Lietuvos vartotojams, naudingomis sąlygomis.

Pozityvius pokyčius matome prekybos biokuru, mediena ir gamtinėmis dujomis rinkose – reguliuojamiems energijos gamintojams tapus laisvais gamtinių dujų rinkos dalyviais, nepadidinus veiklos sąnaudų, vien per pirmuosius tris metų mėnesius prekyba GET Baltic dujų biržoje viršijo visų 2018 m. apyvartą. Įsibėgėja prekyba biokuru Danijoje. Gavome pirmąsias pajamas Suomijos rinkoje. Pradėję rangos darbus Vokietijoje, šiemet esame vieni iš nedaugelio rinkoje, kuriems pavyko išvengti sezoninio darbų trūkumo įtakos „Tetas“ veikloje,“ - pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus komentavo EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Paslaugų paklausa ir kokybė

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams pirmąjį šių metų ketvirtį buvo perduota 2 713 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. Tai 2,3 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. . Skirstomųjų tinklų operatoriaus (AB „Energijos skirstymo operatorius“) vartotojams perduota 2 491 GWh elektros energijos, t. y. 2,5 proc. mažiau. Kitiems tiesiogiai prie perdavimo tinklo prijungtiems vartotojams pateikta 222 GWh elektros energijos arba 0,8 proc. mažiau.

Per šį laikotarpį Lietuvos vartotojams buvo transportuota 7 549 GWh gamtinių dujų. Tai 5,9 proc. mažiau, palyginti su 8 024 GWh tuo pačiu laikotarpiu pernai. Labiausiai mažesnį transportavimo paslaugų poreikį lėmė dėl šiltos žiemos reikšmingai mažesnis gamtinių dujų poreikis šilumos sektoriuje.

Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį per ataskaitinį laikotarpį transportuota 7 982 GWh gamtinių dujų (2018 m. I ketv. – 8 957 GWh). Į Latvijos Respubliką per Kiemėnų dujų apskaitos stotį buvo perduota 68 GWh gamtinių dujų (2018 m. I ketv. – 112 GWh).

Elektros energijos perdavimo tinklas ir jungtys veikė patikimai - per pirmuosius tris 2019 m. mėnesius „NordBalt“ jungties su Švedija prieinamumas rinkai siekė 100 proc. (92 proc. 2018 m. I ketv.). Jungtis su Lenkija „LitPol Link“ veikė beveik be trikdžių (prieinamumas rinkai – 99,98 proc.). Dujų perdavimo tinklo prieinamumas sistemos naudotojams siekė 100 proc.

Pajamos ir sąnaudos

Per pirmuosius tris 2019 m. mėnesius EPSO-G grupės pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 2,3 proc. iki 18,5 mln. eurų ir sudarė 28 proc. visų grupės pajamų. Tai lėmė 4,8 proc. didesnė reguliuojama vidutinė faktinė elektros perdavimo kaina. Reguliuojama elektros perdavimo kaina nuo metų pradžios buvo padidinta dėl servitutų kompensacijos, auto-transformatorių perkėlimo sąnaudų bei išaugus energijos kainai, didėjančių pirkimo kaštų savoms reikmėms.

Pajamos už gamtinių dujų transportavimo paslaugas per pirmuosius tris 2019 m. mėnesius sudarė 13,3 mln. eurų arba 20,2 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Didžiausios įtakos pajamoms turėjo sumažėjęs suteiktų paslaugų kiekis Lietuvoje ir kaimyninėms šalims. Be to, dėl mažesnio temperatūros svyravimo, perdavimo sistemos naudotojai užsakinėjo mažiau brangesnių trumpalaikių perdavimo pajėgumų ir dujas transportavo naudojantis iš anksto užsakytais pigesniais ilgalaikiais pajėgumais.

Grupės veiklos sąnaudos per tris 2019 m. mėnesius sudarė 56,2 mln. eurų. Nevertinant padidėjusių išlaidų už energetinius išteklius ir sumažėjusių nusidėvėjimo kaštų, bendras sąnaudų lygis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais, iš esmės nesikeitė, t.y. buvo 0,6 mln. eurų didesnės.

Veiklos rezultatas

2019 m. trijų mėnesių EPSO-G įmonių grynasis pelnas buvo 7,4 mln. Eur, t. y. 17,4 proc. mažesnis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo uždirbta 8,9 mln. Eur grynojo pelno. Tam didžiausios įtakos turėjo dėl šiltesnių orų sumažėjusi energijos perdavimo paslaugų paklausa ir perduotos elektros ir dujų kiekis. 

Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per pirmuosius tris 2019 m. mėnesius siekė 17,5 mln. Eur. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA sumažėjo 16,4 procento. EBITDA marža per 2019 m. pirmą ketvirtį siekė 26,6 proc. (2018 m. pirmą ketvirtį – 32,9 proc.).

2019 m. pirmo ketvirčio ataskaita

Foto. Courtesy to Thomas Wong, unslash.com

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-15