Per pirmuosius devynis 2019 m. mėnesius EPSO-G grupė uždirbo 183,3 mln. eurų pajamų


2019-11-13
  • office 5.jpg

VILNIUS. Valstybės valdoma EPSO-G energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė per pirmuosius devynis 2019 m. mėnesius uždirbo 183,3 mln. eurų pajamų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, konsoliduotos grupės pajamos buvo stabilios - jos padidėjo 0,6 proc. nuo  182,3 mln. eurų pernai. 

„Didžiausios įtakos EPSO-G grupės šių metų pajamoms turėjo sisteminės elektros perdavimo paslaugos ir trečiąjį metų ketvirtį fiksuotas rekordinis dujų transportavimas Latvijos kryptimi. Itin palankių dujų kainų aplinkoje dešimtadaliu išaugęs dujų vartojimas Lietuvoje taip pat prisidėjo amortizuojant dėl šiltesnių orų sumažėjusias pajamas metų pradžioje.

Vartotojams palankios kainos formavosi ne tik dujų, bet ir biokuro rinkoje – biokuro kainai „Baltpool“ biržoje sumažėjus trečdaliu, jau prasidėjęs šildymo sezonas žada būti palankiausias centralizuotą šilumą naudojantiems gyventojams per pastaruosius keletą metų.

Prekyba GET Baltic dujų biržoje taip pat buvo dvigubai aktyvesnė nei pernai. Esame baigiame parengiamųjų darbų etape nuo kitų metų pradžios startuoti ir Suomijos rinkoje ir planuojame, kad tai leis mums padidinti prekybos apimtis ketvirtadaliu. 

Tuo pat metu vykdėme svarbius pirmojo sinchronizacijos su Europos energijos perdavimo tinklais etapo darbus ir tęsėme bendradarbiavimą su Lenkijos perdavimo sistemos operatoriumi, ruošiantis jūrinio kabelio „Harmony Link“ tiesimui. Užsitikrinome didžiausią galimą ES paramą, pradėjome eksploatuoti du naujus galingiausius transformatorius Vilniaus pastotėje, kurie užtikrinti patikimą reikiamos galios perdavimą Vilniaus regiono gyventojams ir verslui. Iš Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės į Elektrėnus perkeltas itin galingas valdomas šuntinis reaktorius, kuris nebedalyvaus tarpsisteminių galios srautų su Baltarusijos sistema valdyme. 

Įgyvendinant dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projektą, jau pasirašyta sutartis dėl statybai reikalingų vamzdžių įsigijimo. Rangos darbų pirkimo konkursas tebevyksta, nes gavus Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, nutarėme pakartotinai įvertinti galutinius rangos darbų pirkimo konkurso pasiūlymus. Ir toliau esame užsibrėžę šį ne tik Lietuvai svarbų projektą įgyvendinti numatytu laiku - iki 2021 m. pabaigos,“ - trijų ketvirčių veiklos rezultatus komentavo EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Paslaugų paklausa ir kokybė

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per tris šių metų ketvirčius buvo perduota 7 575 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. Tai 1,1 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Skirstomųjų tinklų operatoriaus (AB „Energijos skirstymo operatorius“) vartotojams perduota 6 882 GWh elektros energijos, t. y. 0,3 proc. mažiau. Kitiems tiesiogiai prie perdavimo tinklo prijungtiems vartotojams pateikta 693 GWh elektros energijos arba 8,4 proc. mažiau.

Per šį laikotarpį Lietuvos vartotojams buvo transportuota 16 727 GWh gamtinių dujų. Tai 9,9 proc. daugiau, palyginti su 15 215 GWh tuo pačiu laikotarpiu pernai. Labiausiai tai lėmė stabili paklausa ir vartojimas trąšų sektoriuje.

Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį per ataskaitinį laikotarpį transportuota 18 304 GWh gamtinių dujų (2018 m. per III ketv. – 20 379 GWh). Į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemą buvo perduota 4 192 GWh gamtinių dujų (2018 m. per III ketv. – 2 155 GWh).

2018 m. užbaigus garantinius remonto darbus, itin patikimai dirbo asinchroninės jungtys, kurios atveria galimybę importuoti pigesnę elektros energiją iš Šiaurės šalių. Per devynis 2019 m. mėnesius „NordBalt“ jungties su Švedija prieinamumas rinkai siekė beveik 100 proc. (97 proc. 2018 m. 9 mėn.). Jungtis su Lenkija „LitPol Link“ taip pat veikė beveik be trikdžių (prieinamumas rinkai – 97 proc.).

2019 m. trijų ketvirčių GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos apimtis sudarė 2 063 GWh. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais, ji padidėjo beveik dvigubai. Didžiausios įtakos išaugusioms prekybos apimtims turėjo Lietuvos teisės aktų pakeitimai, kuriems įsigaliojus 2019 m. sausio 1 d., reguliuojami energijos gamintojai Lietuvoje tapo laisvais gamtinių dujų rinkos dalyviais bei aktyviais gamtinių dujų biržos dalyviais.

2019 m. „Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės įsigijo 368 tūkst. tne biokuro. Tai 13,1 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais.

Pajamos ir sąnaudos


Per pirmuosius devynis 2019 m. mėnesius EPSO-G grupės pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 5,1 proc. iki 51,1 mln. eurų. Tai sudarė 27,9 proc. visų Grupės pajamų. Pajamų augimą lėmė 6 proc. didesnė vidutinė faktinė elektros perdavimo kaina. 

Pajamos už gamtinių dujų transportavimo paslaugas per devynis 2019 m. mėnesius sudarė 33,5 mln. eurų arba 18,3 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Labiausiai pajamų augimą lėmė išaugęs suteiktų paslaugų kiekis Lietuvoje. Be to, beveik dvigubai padidėjo perdavimas Latvijos kryptimi.

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatyto 16 proc. didesnio sisteminių paslaugų tarifo pajamos už sistemines elektros energijos paslaugas padidėjo 14,8 proc. iki 52,0 mln. eurų. Balansavimo (reguliavimo) elektros energijos pardavimo pajamos padidėjo 5,0 proc. iki 20,2 mln. eurų. 

Grupės veiklos sąnaudos per devynis 2019 m. mėnesius sudarė 174,0 mln. eurų. Nevertinant padidėjusių  išlaidų už energetinius išteklius, sumažėjusių nusidėvėjimo kaštų ir turto vertės sumažėjimo bei nurašymo sąnaudų, bendras veiklos sąnaudų lygis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais, sumažėjo 2,3 mln. eurų.

Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas – 109,7 mln. eurų (elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė 101,5 mln. eurų, gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos siekė 8,2 mln. eurų.) arba 63,1 proc. visų sąnaudų. 

Veiklos rezultatas
Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per devynis 2019 m. mėnesius siekė 32,6 mln. Eurų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA buvo 26,2 procento mažesnė.    

Per šį laikotarpį EPSO-G įmonių grynasis pelnas buvo 6,3 mln. eurų, t. y. buvo 42,1 proc. mažesnis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo uždirbta 11,0 mln. eurų grynojo pelno. Tam didžiausios įtakos turėjo elektros energijos sisteminių paslaugų pajamų ir sąnaudų saldo, t.y. reguliuojamų sisteminių elektros perdavimo paslaugų sąnaudos buvo 3,4 mln. eurų didesnės už pajamas. 

Kviečiame susipažinti su 2019 m. trijų ketvirčių veiklos ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-13